สบายใจ ได้ว่า Text Logo HumanSoft โปรแกรม HR หรือ HRM และระบบ Payroll

จะช่วยคุณผ่านทุกขั้นตอน จนกว่าคุณจะได้คำตอบที่ต้องการ

แพ็คเกจราคา

โปรแกรม HR - HRM และระบบ Payroll

ตารางราคาแต่ละแพ็คเกจ โปรดเลือกแพ็คเกจที่ท่านต้องการตามความเหมาะสม

แบบรายเดือน/แบบรายปี ใช้ฟรี 2 เดือน

Package หลัก : Payroll & HRM Solution

ลงเวลาการทำงาน จัดกะ

ยื่นเอกสาร คำนวณเงินเดือนได้ มี Application

(ไม่มีรายงานต่างๆ)

สามารถใช้งานผ่าน Web Browser
สามารถใช้งานผ่าน Mobile Application
สามารถใช้งานผ่าน LineOA
การลงเวลาทำงาน
จัดการกะการทำงาน
ยื่นเอกสาร
คำนวณเงินเดือน
ประกันสังคมและภาษี
เริ่มใช้งานฟรี

ลงเวลาการทำงาน จัดกะ

คำนวณเงินเดือนได้

HR จัดการงานคนเดียว

(ไม่มี Application)

สามารถใช้งานผ่าน Web Browser
การลงเวลาทำงาน
จัดการกะการทำงาน
คำนวณเงินเดือน
ประกันสังคมและภาษี
รายงานต่างๆ
Line Notification
เริ่มใช้งานฟรี

ลงเวลาการทำงาน จัดกะ

ยื่นเอกสาร คำนวณเงินเดือนได้

มี Application

(หัวหน้าไม่สามารถอนุมัติเอกสารได้ ทำได้เฉพาะ HR)

สามารถใช้งานผ่าน Web Browser
สามารถใช้งานผ่าน Mobile Application
สามารถใช้งานผ่าน LineOA
การลงเวลาทำงาน
จัดการกะการทำงาน
คำนวณเงินเดือน
ประกันสังคมและภาษี
รายงานต่างๆ
Line Notification
ยื่นเอกสาร
เริ่มใช้งานฟรี

ลงเวลาการทำงาน จัดกะ

ยื่นและอนุมัติเอกสาร คำนวณเงินเดือนได้ มี Application

(หัวหน้า และ HR สามารถอนุมัติเอกสารได้)

สามารถใช้งานผ่าน Web Browser
สามารถใช้งานผ่าน Mobile Application
สามารถใช้งานผ่าน LineOA
การลงเวลาทำงาน
จัดการกะการทำงาน
คำนวณเงินเดือน
ประกันสังคมและภาษี
รายงานต่างๆ
Line Notification
ยื่นเอกสารและอนุมัติเอกสาร สูงสุด 2 ขั้น
เริ่มใช้งานฟรี

ครบทุกฟังก์ชันงาน HR

สามารถใช้งานผ่าน Web Browser
สามารถใช้งานผ่าน Mobile Application
สามารถใช้งานผ่าน LineOA
การลงเวลาทำงาน
จัดการกะการทำงาน
คำนวณเงินเดือน
ประกันสังคมและภาษี
รายงานต่างๆ
Line Notification
ยื่นเอกสารและอนุมัติเอกสาร สูงสุด 5 ขั้น
วางแผนกะการทำงาน-วันหยุด
To-do Lists
แบบประเมินและจดหมายเตือน
เครื่องมือช่วยอื่นๆ
เริ่มใช้งานฟรี
Package อื่นๆ : Non-Payroll

พนักงานดูสลิปเงินเดือน

ผ่าน Application

(สำหรับ HR และพนักงาน)

สามารถใช้งานผ่าน Web Browser
สามารถใช้งานผ่าน Mobile Application
สามารถใช้งานผ่าน LineOA
สลิปเงินเดือนออนไลน์
หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือรับรองการทำงาน
ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
เริ่มใช้งานฟรี

เหมาะสำหรับการลงเวลาการทำงาน ยื่นและอนุมัติเอกสาร

(ไม่คำนวณเงินเดือน)

สามารถใช้งานผ่าน Web Browser
สามารถใช้งานผ่าน Mobile Application
สามารถใช้งานผ่าน LineOA
การลงเวลาทำงาน
จัดการกะการทำงาน
ยื่นเอกสาร
อนุมัติเอกสาร
เครื่องมือช่วยอื่นๆ
เริ่มใช้งานฟรี

* บริษัทมีการปรับราคาล่าสุด ณ วันที่ 1 กันยายน 2566
** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม