PageView Facebook
โปรแกรม HR HumanSoft Factory and Manufacturing ธุรกิจโรงงาน และการผลิต

ธุรกิจประเภทโรงงานที่เราดูแล

คำนวณค่าแรงติดตัว ค่าความเสี่ยง
เงินพิเศษต่างๆ จะได้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft

ความยุ่งยากในการบริหารงานบุคคลของทั้งอุตสาหกรรมโรงงานขนาดเล็ก และขนาดใหญ่คือการบริหารจัดการกะการทำงานที่ต้องทำให้งานหมุนเวียนหรือควบกะกันตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้กะการทำงานมีความซับซ้อนมาก และค่าแรงติดตัว ค่ากะทำงานพิเศษต่างๆ ก็มักจะมีมูลค่าที่แตกต่างกัน ทำให้การคำนวณเงินเดือนและคำนวณโอทีมีความยุ่งยากมากขึ้นเป็นเท่าตัวพร้อมกับโอกาสในการเกิดความผิดพลาดก็มีมากขึ้นด้วย ดังนั้นหากใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลมาเป็นตัวช่วย จะสามารถ ลดความซับซ้อน ลดความยุ่งยาก และได้ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วางแผนกำลังพลให้เหมาะสม

  • ศักยภาพของการผลิต ก็ขึ้นอยู่กับการจัดกำลังพลให้เหมาะสมด้วย  ซึ่ง  HumanSoft สามารถวางแผนกำลังพลได้อย่างครอบคลุม
  • หากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถแก้ไขปัญหากำลังพลได้แบบ Real Time ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายพนักงานข้ามแผนก ข้ามตำแหน่ง หรือจัดกำลังพลทีละหลายคน
  • ไม่สร้างความวุ่นวายกับเอกสารหลังจากการเปลี่ยนแปลงกำลังพลนั้น เพราะระบบจะคำนวณค่าแรง ค่ากะการทำงาน ตามหน้าที่ ตามตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้ให้แบบอัตโนมัติ จึงหมดปัญหาเรื่องอื่นๆ ที่จะตามมาทั้งหมด
โปรแกรม HR HumanSoft ข้อมูลผู้ดูแล blue gear การตั้งค่าผู้ดูแล
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้