PageView Facebook
โปรแกรม HR HumanSoft Gas Station ธุรกิจปั๊มน้ำมัน

ธุรกิจประเภทสำนักงานที่เราดูแล

คิดเงินเดือน บริหารสวัสดิการ
หรือสื่อสารกับพนักงานได้อย่างง่ายดาย

ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft

งาน HR ของสำนักงานทั่วไปนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่การคำนวณเงินเดือน แต่ยังต้องบริหารงานอื่นๆ เช่น จัดกะการทำงาน ดูแลสวัสดิการต่างๆ คำนวณภาษี ประกันสังคม คำนวณกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินยืม เงินกู้ จัดทำไฟล์จ่ายเงินเดือนส่งธนาคาร และรายงานเพื่อการวิเคราะห์และประเมินอย่างครบถ้วน หรือแจ้งข่าวสารให้กับ พนักงานทราบ เป็นต้น เป็นภาระงานที่ค่อนข้างหนักหน่วง ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft สามารถ เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งให้กับ HR หรือเจ้าของกิจการได้ ทำให้ การบริหารงานต่างๆ ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้