PageView Facebook
โปรแกรม HR HumanSoft Office ธุรกิจร้านขายสินค้า ห้างสรรพสินค้า และซื้อมาขายไป

ธุรกิจประเภทร้านขายสินค้า ห้างสรรพสินค้า และซื้อมาขายไป ที่เราดูแล

customer NO.2
customer NO.2
customer NO.3

จะเปิดร้านทุกวันไม่มีวันหยุด
ก็คำนวณเงินเดือนได้อย่างสบายใจ

ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft

ตัวช่วยของธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป

เมื่อธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป เช่น ร้านขายสินค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ จำเป็นต้องเปิดหน้าร้านทุกๆ วัน ไม่มีวันหยุด พนักงานจึงจำเป็นต้องสลับกันหยุดงาน ทำโอทีกันบ่อยครั้งในการเคลียสต็อกสินค้า พนักงานสลับกะการทำงานหรือเปลี่ยนวันหยุดกันบ่อยครั้ง การคำนวณเวลาทำงาน หรือการคำนวณเงินเดือนของ HR จึงเป็นภารกิจที่ต้องใช้เวลานาน และมีโอกาสผิดพลาดสูง จากความซับซ้อนและยุ่งยากของข้อมูล ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft สามารถจัดการปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตอบโจทย์ และครอบคลุม จึงเป็นตัวช่วยอันดับ 1 ที่ธุรกิจนี้ต้องมี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้