PageView Facebook
date_range 15/02/2024 visibility 1126 views
bookmark HR Knowledge
เมื่อพนักงานกระทำผิด HR ตักเตือนพนักงานอย่างไรได้บ้าง? - blog image preview
Blog >เมื่อพนักงานกระทำผิด HR ตักเตือนพนักงานอย่างไรได้บ้าง?

HR สามารถตักเตือนพนักงานอย่างไรได้บ้าง เมื่อพนักงาน กระทำความผิด หรือบกพร่องในหน้าที่ บทความนี้เรามีวิธีการตักเตือนพนักงานมาฝาก


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


การตักเตือนพนักงาน


ปัญหาพนักงานในองค์กรนั้นเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ล้วนต้องเจอกับปัญหาดังกล่าว ในฐานะ HR ย่อมต้องทำการตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่ลุกลามตามมาในภายหลัง ด้วยการตักเตือนพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การตักเตือนไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเป็นโอกาสให้พวกเขาปรับปรุงแก้ไข เป้าหมายหลักคือ การช่วยให้พนักงานพัฒนาตนเอง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร


วิธีตักเตือนพนักงานเมื่อพนักงานกระทำผิด


เมื่อพนักงานกระทำผิด หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม HR ควรที่ทำการตักเตือนพนักงานตามความเหมาะสม โดย HR สามารถดำเนินการได้ดังนี้พูดคุยส่วนตัว

ควรเลือกสถานที่และเวลาที่เหมาะสม พูดคุยกับพนักงานอย่างใจเย็น สอบถามถึงสาเหตุในการกระทำดังกล่าวเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสอธิบายข้อเท็จจริง และอธิบายสาเหตุของการตักเตือน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของพนักงาน และที่สำคัญไม่ควรพูดจาดูถูกหรือตำหนิพนักงาน

 

ให้โอกาสพนักงาน

ควรให้โอกาสพนักงานแก้ไขพฤติกรรม เน้นการให้กำลังใจ

 

ติดตามผล

เมื่อทำการตักเตือนพนักงานด้วยวาจาไปแล้ว ควรติดตามผลอย่างใกล้ชิด สังเกตพฤติกรรมของพนักงาน ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางแก้ไข

 

แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

กรณีที่พนักงานมีการกระทำผิดที่ร้ายแรง หรือยังคงกระทำผิดซ้ำในเรื่องเดิม HR ควรออกเอกสารการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใบเตือนพนักงานควรองค์ประกอบสำคัญของใบเตือนอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งระบุสาเหตุ รายละเอียด และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นหากพฤติกรรมยังไม่ดีขึ้น


เมื่อไหร่ที่ HR ควรตักเตือนพนักงาน?

การตักเตือนพนักงานควรเกิดขึ้นเมื่อพนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน หรือตัวพนักงานเอง ตัวอย่างสถานการณ์ที่ HR ควรตักเตือนพนักงาน เช่น • ขาดงานบ่อย
 • เข้างานสายหรือออกงานก่อนเวลา
 • ทำงานผิดพลาดบ่อย
 • มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน เช่น กลั่นแกล้ง พูดจาไม่สุภาพ
 • ละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ฝ่าฝืนกฎระเบียบขององค์กร

สิ่งที่ HR พึงระวังในการตักเตือนพนักงาน


 • ไม่ควรตักเตือนพนักงานต่อหน้าคนอื่น: HR ควรพูดคุยกับพนักงานเป็นการส่วนตัวเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของพนักงาน
 • ไม่ควรใช้อารมณ์: ควรพูดคุยอย่างใจเย็น อธิบายเหตุผลอย่างสุภาพ
 • ไม่ควรพูดจาดูถูกหรือตำหนิ: ควรเน้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรพูดจาทำร้ายจิตใจ
 • ไม่ควรขู่หรือคุกคาม: ควรใช้วิธีการตักเตือนอย่างเป็นทางการ

สรุปเมื่อพนักงานกระทำผิด HR ตักเตือนพนักงานอย่างไรได้บ้าง


ารตักเตือนพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งเสริมการทำงานอย่างมืออาชีพ และช่วยให้พนักงานเติบโต พัฒนาศักยภาพ บทความนี้ HumanSoft หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ HR และผู้บริหาร สามารถจัดการกับพฤติกรรมของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับทั้งพนักงานและองค์กรนะคะ

 

นอกจากนี้โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft ยังมีฟีเจอร์จดหมายเตือนเพื่อใช้ในการส่งจดหมายการตักเตือนพนักงานในกรณีที่พนักงานกระทำความผิดหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว Real Time และปลอดภัย สามารถทดลองใช้งานฟรี 30 ได้เลย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้