PageView Facebook
date_range 15/06/2022 visibility 5411 views
bookmark Feature
สร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม HR - blog image preview
Blog >สร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม HR

การประเมินพนักงานถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาอาชีพที่สำคัญ โปรแกรม HR สามารถสร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการประเมินพนักงานให้กับ HR มากขึ้น


สร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์ง่ายๆ นั้น มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

แม้ว่าการประเมินผลนั้นจะไม่ได้มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะใด ๆ โดยตรง แต่สิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานในแต่ละบุคคลได้ดีอีกด้วย โดยการสร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์จาก โปรแกรม HR HumanSoft นั้นมีขั้นตอนดังนี้

• สามารถเพิ่มแบบประเมิน ตั้งชื่อแบบประเมิน เช่น แบบประเมินทักษะพนักงานฝ่ายบัญชี เป็นต้น

• แล้วเพิ่มคำถามด้วยการกดเพิ่มหัวข้อการประเมิน

• หลังจากนั้นตั้งชื่อหัวข้อการประเมิน (ตั้งชื่อคำถาม) โดยสามารถกำหนดคำตอบได้ถึง 4 ประเภทคือ แบบหลายตัวเลือก แบบหลายคำตอบ แบบคำตอบสั้น ๆ และแบบย่อหน้าสำหรับขั้นตอนการสร้างรอบการประเมินพนักงานออนไลน์ในโปรแกรม HR นั้น มีขั้นตอนดังนี้

• สามารถเพิ่มรอบการประเมิน ตั้งชื่อรอบแบบประเมิน เช่น แบบประเมินทักษะพนักงานฝ่ายบัญชี รอบที่ 1/65 เป็นต้น

• แล้วเลือกชื่อผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเลือกแบบประเมินเดิมที่ได้สร้างไว้ โดยในแต่ละรอบการประเมินสามารถเลือกผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและแบบประเมินได้หลากหลายตามความต้องการ

• หลังจากมีการประเมินครบทั้งหมดแล้ว HR สามารถตรวจสอบและกด Finish เพื่อสิ้นสุดการประเมินสุดท้ายเป็นการสร้างการประเมินพนักงานทดลองงานแบบออนไลน์ในโปรแกรม HR ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

• เลือกพนักงานทดลองงานจากรายชื่อที่มีอยู่

• แล้วเลือกแบบประเมินเดิมที่ได้สร้างไว้ เช่น แบบประเมินพนักงานทดลองงานฝ่ายบัญชี เป็นต้น

• เลือกผู้ประเมินและผู้ตัดสินใจ

• กำหนดวันส่งคำตอบและตั้งค่าการเปิดเผยข้อมูล

• หลังจากมีการประเมินทั้งหมดแล้ว HR สามารถตรวจสอบข้อมูลว่าผ่านหรือไม่ แล้วกดสิ้นสุดการประเมินในส่วนของการการใช้งานแบบประเมินนั้น ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและผู้ตัดสินใจ สามารถเข้าไปตอบแบบประเมินหรือติดตามการประเมินผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้แบบ Real Timeสร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์ด้วยโปรแกรม HR HumanSoft ดีอย่างไร

ในองค์กรที่ยังไม่มีระบบการประเมินพนักงานที่ชัดเจนนั้น ถือเป็นการประเมินที่อ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหามากที่สุด เพราะการประเมินอาจมีความพึงพอใจและความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยโดยการใช้แบบประเมินพนักงานออนไลน์ จากโปรแกรม HR HumanSoft จึงเป็นตัวช่วยที่ง่ายและเหมาะสมเพราะมีข้อดีต่าง ๆ ดังนี้

1. ติดตามการประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา

หนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานนั้นคือ เวลา หากการทำงานทุกอย่างของพนักงานสามารถลดเวลาลงได้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น การประเมินพนักงานออนไลน์จากโปรแกรม HR HumanSoft ทั้งสามารถสร้างแบบประเมินออนไลน์ เข้าตอบแบบประเมินและติดตามผลการประเมินออนไลน์ของพนักงานแต่ละคนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นระบบการประเมินออนไลน์ที่ง่าย สะดวกและประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก ทำให้พนักงานมีเวลาจดจ่อกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่อไป


2. แบบประเมินมีความชัดเจนและเที่ยงตรง

การประเมินที่ไม่มีตัวเลขใดๆ ชี้วัดได้ชัดเจน อย่างเช่น การขาด ลา มาสาย หรือความสามารถในการทำงาน นั้นเป็นการประเมินที่อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการประเมินคือความยุติธรรม ความชัดเจน เที่ยงตรงและไม่มีอคติต่อผู้ถูกประเมิน การใช้โปรแกรม HR HumanSoft ในการสร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์นั้น จะได้ข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานขององค์กรอย่างชัดเจนมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ในทุกที่ทุกเวลา ทำให้การประเมินนั้นมีมาตรฐาน มีความชัดเจนและเที่ยงตรงมากที่สุด


3. สร้างแบบประเมินได้ตามความต้องการ

การประเมินพนักงานในแต่ละองค์กรนั้น จะมีแบบประเมินที่หลากหลาย แล้วแต่ตำแหน่งการปฏิบัติงานและรูปแบบของการประเมิน ซึ่งการประเมินพนักงานออนไลน์โดยใช้โปรแกรม HR HumanSoft นั้น สามารถสร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์ได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่น ดังเช่น

• สร้างแบบประเมินออนไลน์ได้ไม่จำกัดจำนวน

• สามารถตั้งคำตอบแบบผสมผสานคำตอบได้ เช่น หลายตัวเลือก หลายคำตอบ หรือคำตอบสั้น ๆ

• สามารถตั้งค่าน้ำหนักคะแนนในแต่ละคำถามและคำตอบได้

• สามารถตรวจสอบได้ว่าแบบประเมินนี้ใช้ประเมินไปแล้วกี่ครั้ง

• แก้ไขแบบประเมินออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

ทำให้การทำงานของ HR และองค์กรมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและการสร้างแบบประเมินออนไลน์นี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุก ๆ องค์กรอีกด้วย4. เพิ่มรอบการประเมินได้ตามความต้องการ

นอกจากการสร้างแบบประเมินได้ตามความต้องการแล้ว ในโปรแกรม HR HumanSoft นั้น ยังสามารถนำแบบประเมินออนไลน์ที่เคยสร้างไว้มาใช้ได้ใหม่ตลอดเวลา ดังเช่น

• สามารถเพิ่มรอบการประเมินได้ตลอดเวลา

• สามารถกำหนดแบบประเมิน ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้ตามความต้องการในแต่ละรอบ

• ติดตามสถานะของการประเมินได้ตลอดเวลา

อีกทั้งในแต่ละรอบการประเมินนี้สามารถนำข้อมูลไปเป็นตัวชี้วัดสำหรับการประเมิน KPI ขององค์กรได้อีกด้วย ดังนั้น การเพิ่มรอบการประเมินได้ตามความต้องการนี้จึงสร้างความสะดวกและมีมาตรฐานให้กับการประเมินของพนักงานได้อย่างดี


5. สามารถประเมินพนักงานทดลองงานได้

ในทุก ๆ องค์กรย่อมมีพนักงานทดลองงานเข้ามาใหม่เสมอ จะมีจำนวนมาก จำนวนน้อยตามแต่ขนาดของแต่ละองค์กร เมื่อครบกำหนดทดลองงานหัวหน้างานจะเป็นผู้ตัดสินใจการผ่านงานนั้น ซึ่งการสร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์จากโปรแกรม HR นั้น ช่วยการประเมินพนักงานทดลองงานให้มีความชัดเจนและมีมาตรฐานได้โดย

• สามารถสร้างการประเมินโดยใช้แบบประเมินที่เดิมสร้างไว้

• เลือกผู้ประเมิน ผู้ตัดสินใจและกำหนดส่งคำตอบตามความต้องการได้

• ตั้งค่าการเปิดเผยข้อมูลได้

• แก้ไขการตั้งค่าได้ตลอดเวลา

• ผ่านการตรวจสอบการประเมินโดยฝ่ายบุคคลเป็นขั้นตอนสุดท้าย

• ติดตามสถานะของการประเมินพนักงานทดลองงานได้โดยดูภาพรวมจาก Dashboard

การสร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์ ทำให้การประเมินพนักงานทดลองงานมีความชัดเจนและมีมาตรฐาน อีกทั้งยังช่วยลดภาระงานของฝ่ายบุคคลได้อีกด้วย


สรุปการสร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์ด้วยโปรแกรม HR สำคัญอย่างไรต่อองค์กร

สิ่งสำคัญอีกอย่างของการประเมินพนักงานก็คือ การเป็นดรรชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน ซึ่งมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน พิจารณาโบนัส หรือแม้แต่เลิกจ้างพนักงานแต่ละคน อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นตัวชี้วัดสำหรับการประเมิน KPI ได้อีกด้วย


(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง KPI ของโปรแกรม HR HumanSoft ได้ที่ การประเมิน KPI)


ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นแรงกระตุ้นชั้นดีที่จะทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ การประเมินผลอย่างมีมารตรฐาน เที่ยงตรง ถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีอคติ เพื่อเกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย โปรแกรม HR HumanSoft ที่สามารถสร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์ได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลา มีมาตรฐาน มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ทุกทีทุกเวลา จึงเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรในการประเมินพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้