PageView Facebook
date_range 26/03/2024 visibility 1151 views
bookmark HR Knowledge
แจกสูตรวิธีคำนวณวันทดลองงานพนักงานด้วย Excel - blog image preview
Blog >แจกสูตรวิธีคำนวณวันทดลองงานพนักงานด้วย Excel

การคำนวณวันทดลองงานเป็นขั้นตอนสำคัญที่ HR ต้องคำนวณเพื่อหาวันสิ้นสุดการทดลองงานที่เหมาะสม โดยบทความนี้เรามีสูตรคำนวณวันทดลองงานด้วย Excel มาฝาก ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่คุณอาจสนใจเพิ่มเติม:


ว่าด้วยเรื่องของการทดลองงาน


การทดลองงานเป็นช่วงเวลาที่พนักงานใหม่เข้าทำงานในบริษัทเพื่อพิสูจน์ความสามารถ ทักษะ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้นายจ้างได้ประเมินว่าพนักงานใหม่สามารถทำงานตามมาตรฐานของบริษัทได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงาน วัฒนธรรมองค์กร และเพื่อนร่วมงาน

 

ระยะเวลาการทดลองงานส่วนใหญ่จะกำหนดที่ 120 วัน หรืออาจมากน้อยกว่า 120 วัน ตามความเหมาะสมและนโยบายขององค์กรนั้น ๆ ซึ่ง HR จะต้องแจ้งให้พนักงานใหม่ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับระยะเวลาการทดลองงาน เงื่อนไขการจ้างงาน กฎระเบียบของบริษัท และเกณฑ์การประเมินผลงาน


สูตรการคำนวณวันทดลองงานด้วย Excel

ในการทดลองงาน HR มักจะรวบรวมข้อมูลหรือทำการคำนวณวันทดลองงานของพนักงาน เพื่อให้ทราบว่าต้องทำการประเมินเมื่อไหร่ ครบกำหนดการทดลองงานหรือยัง ซึ่งก็มักจะใช้ Excel ในการเก็บข้อมูล โดยสูตรการคำนวณวันทดลองงานด้วย Excel ดังนี้

 

1. เตรียมข้อมูลของพนักงาน

ก่อนที่จะเริ่มเขียนสูตรการคำนวณวันทดลองงาน HR จะต้องทำการเตรียมหรือรวบรวมข้อมูลของพนักงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรายชื่อของพนักงาน รหัสพนักงาน วันที่เริ่มงาน และระยะเวลาการทดลองงาน

 

2. คำนวณวันสิ้นสุดการทดลองงาน

ต่อมาคือขั้นตอนการคำนวณเพื่อหาวันที่สิ้นสุดการทดลองงาน โดยสามารถคำนวณได้โดยการนำวันที่เริ่มงาน + ระยะเวลาทดลองงาน ก็จะได้เท่ากับวันที่สิ้นสุดทดลองงาน จากภาพข้างล่างจะเห็นได้ว่าวันที่เริ่มงานของนายสมชาย มากมีอยู่ที่ F6 และระยะเวลาทดลองงานอยู่ที่ G6 ดังนั้นสามารถใส่สูตรเพื่อคำนวณวันที่สิ้นสุดทดลองงานได้ตามตัวอย่าง คือ

 = F6+G6


 

3. ใส่สถานะวันทดลองงาน

เมื่อคำนวณวันสิ้นสุดการทดลองงานเรียบร้อยแล้วหากต้องการให้แสดง “สถานะวันทดลองงาน” สามารถใส่สูตรได้ตามตัวอย่างดังนี้

  • วันที่เริ่มงานคือ F6
  • ระยะเวลาทดลองงานคือ G6

ดังนั้น สามารถใส่สูตรเพื่อแสดงสถานะวันทดลองงานได้ดังนี้

 

=IF(TODAY()<=F6+G6,"อยู่ในช่วงทดลองงาน","ครบกำหนดทดลองงาน")


 

4. คำนวณเพื่อหา อายุงาน ณ ปัจจุบัน

กรณีที่ต้องการให้ Excel แสดงข้อมูลอายุงาน ณ ปัจจุบัน สามารถทำการกรอกสูตรการคำนวณได้ตามตัวอย่างดังนี้

 

=DATEDIF(F6,TODAY(),"Y") & " ปี " & DATEDIF(F6,TODAY(),"YM") & " เดือน"


 

HR สามารถนำสูตรดังกล่าวที่เรานำมาฝากไปปรับใช้กับการคำนวณวันทดลองงานขององค์กรของท่านตามความเหมาะสมได้เลย


สรุปสูตรคำนวณวันทดลองงานด้วย Excel

จากสูตรการคำนวณวันทดลองงานที่เราได้นำมาฝากจะเห็นได้ว่าสูตรการคำนวณต่าง ๆ ค่อนข้างที่จะยาก และหากกรอกข้อมูลผิดหรือเลือกคอลัมน์หรือเซลล์ผิดอาจทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดได้ ทั้งนี้ หากมีการนำโปรแกรมเงินเดือน เข้ามาช่วยเรื่องการประเมินพนักงานทดลองงานหรือคำนวณวันทดลองงานก็ช่วยลดภาระการจัดทำเอกสารการทดลองงานของพนักงานและเพิ่มความสะดวกให้กับ HR และที่สำคัญยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้