PageView Facebook
date_range 14/02/2024 visibility 278 views
bookmark HR Knowledge
Campus Recruitment เฟ้นหาพนักงานหน้าใหม่จากในสถาบันการศึกษา - blog image preview
Blog >Campus Recruitment เฟ้นหาพนักงานหน้าใหม่จากในสถาบันการศึกษา

Campus Recruitment การสรรหาบุคลากรหน้าใหม่จากสถาบันการศึกษาที่หลายองค์กรนิยมใช้กัน กลยุทธ์นี้จะมีขั้นตอนและส่งผลดีต่อองค์กรอย่างไร หาคำตอบได้จากบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ทำความรู้จักกับ Campus Recruitment


Campus Recruitment หรือ การสรรหาบุคลากรจากสถาบันการศึกษา คือ กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่จากนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาหรือจบจากสถาบันการศึกษา โดยบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ จะจัดกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเฟ้นหาบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ การมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ตอบโจทย์และตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพมากที่สุด โดยทั่วไปบริษัทต่าง ๆ จะจัดงานมหกรรมอาชีพ กิจกรรมนี้ล้วนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการทำงานภายในบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อีกด้วย


ขั้นตอนของ Campus Recruitment


ไขข้อข้องใจ องค์กรมีขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานใหม่จากสถาบันการศึกษาอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลยวางแผนและกำหนดเป้าหมาย

กำหนดเป้าหมายในการสรรหาบุคลากรใหม่ที่ต้องการจ้างงานจากนักศึกษาที่จบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษา

 

ติดต่อกับสถาบันการศึกษา

ติดต่อสถาบันการศึกษาที่สนใจเพื่อสร้างความร่วมมือและวางแผนกิจกรรม Campus Recruitment

 

การจัดงาน Job Fairs

จัดกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น นิทรรศการสรรหางานหรือมหกรรมอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เห็นรูปแบบการทำงาน และเรียนรู้การทำงานจากกิจกรรม

 

ประกาศรับสมัคร

องค์กรจะประกาศรับสมัครนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์, งานสัมมนา, หรืองานมหกรรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อติดต่อกับนักศึกษาที่สนใจ

 

การสมัครงาน

นักศึกษาที่สนใจจะต้องสมัครงานผ่านช่องทางที่องค์กรกำหนด อาจเป็นการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือส่งเอกสาร เป็นต้น

 

สรรหาและคัดเลือก

องค์กรจะทำการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสมตามต้องการขององค์กร โดยจะมีการทดสอบและสอบสัมภาษณ์ตามเงื่อนไขที่องค์กรกำหนด

 

การเริ่มงาน

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะเริ่มงานในบริษัทหรือองค์กรในวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นการทำงานเต็มเวลาหรืองานฝึกงาน โดยมีการพิจารณาระยะเวลาของงานเหล่านี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด

 

การประเมิน

องค์กรมักจะให้โครงการฝึกงานและโอกาสในการพัฒนาสายงานสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ดังนั้นควรมีการประเมินและติดตามผลงานของนักศึกษา เพื่อให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุด


Campus Recruitment มีประโยชน์กับองค์กรอย่างไร?


Campus Recruitment การเฟ้นหาพนักงานหน้าใหม่จากสถาบันการศึกษา วิธีนี้จะส่งผลให้องค์กรได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝาก ไปดูกันเลยประหยัดเวลา

โดยปกติแล้ว การสรรหาบุคลากร ใหม่ จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจาก องค์กรต้องเป็นฝ่ายเฟ้นหานักศึกษาเอง โดยการประกาศรับสมัครทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ดังนั้น หากองค์กรมีความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะใช้วิธีเฟ้นหาพนักงานใหม่ โดยการลงพื้นที่ไปยังสถาบันการศึกษาได้ง่ายมากขึ้น เมื่อมีโอกาสได้จัดมหกรรมอาชีพ ก็จะทำให้องค์กรทราบว่านักศึกษาคนใดมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กร การสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้ตั้งแต่ต้น จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น ทำให้พวกเขาอยากเข้ามาร่วมงานกับเราทันทีหลังจบการศึกษา

 

ช่วยให้องค์กรมีความรู้เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่

แน่นอนว่าคนรุ่นใหม่ คือ กลุ่มคนที่จะเข้ามาเป็นอนาคตขององค์กร คนรุ่นใหม่ล้วนมีทักษะ ประสบการณ์ ที่แปลกใหม่ มีแนวคิดที่ทันสมัย ความคิดไม่ซ้ำ ไม่จำเจ รวมทั้งยังมีทัศนคติแห่งอนาคตที่องค์กรควรศึกษาและเร่งปรับตัวตามความเหมาะสม นักศึกษาที่จบใหม่ อาจมีวิธีการแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ ๆ ที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคต

 

องค์กรจะได้รับพนักงานที่ทำงานได้หลายรูปแบบ

นักศึกษาจบใหม่ พวกเขา คือ กลุ่มคนที่พร้อมเรียนรู้และตามหาตัวตนว่าตนเองถนัดงานแบบไหน พวกเขาต้องศึกษาวิธีการทำงานที่หลากหลายรูปแบบ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และด้วยวัยที่กำลังมีพลังงานล้นเหลือ จะยิ่งผลักดันให้พวกเขากล้าทำงานที่หลากหลาย เพื่อยกระดับความรู้ และความสามารถของตนเอง ถึงแม้นักศึกษาจบใหม่จะพร้อมทำงานหลากหลายรูปแบบขนาดไหน แต่องค์กรควรมอบหมายงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ควรฉวยโอกาสเอาเปรียบพนักงานโดยเด็ดขาด

 

องค์กรมีตัวเลือกในการจ้างงาน

เมื่อองค์กรได้รับประโยชน์จากสถาบันการศึกษาในการสรรหาบุคลากรคนใหม่ หน้าที่ขององค์กรคือ ควรจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา มอบแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานให้กับผู้ที่กำลังจะเรียนจบ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถให้น้อง ๆ ต่อไป แน่นอนว่าการเฟ้นหาพนักงานรูปแบบ Campus Recruitment นี้ หากสร้างความสำเร็จให้กับรุ่นพี่ได้ ก็จะถูกเล่าขานปากต่อปาก ทำให้น้อง ๆ รุ่นต่อไปสนใจกับกิจกรรมนี้มากขึ้น องค์กรก็จะได้รับประโยชน์ และได้รับพนักงานคนใหม่ที่ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น


สรุป Campus Recruitment เฟ้นหาพนักงานหน้าใหม่จากในสถาบันการศึกษา


Campus Recruitment เป็นการสรรหาบุคลากรหน้าใหม่ที่ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัล เพราะปัจจุบันนี้ ทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว แต่ต้องมีประสิทธิภาพ หลายองค์กรจึงเลือกใช้ Campus Recruitment โดยการลงพื้นที่ไปยังสถาบันการศึกษาในเครือขององค์กรและจัดกิจมหกรรมอาชีพขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบและวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร อีกทั้งองค์กรยังสามารถสรรหาบุคลากรคนใหม่ที่ตรงตามความต้องการขององค์กรได้อีกด้วย ดังนั้น องค์กรควรเลือกใช้ Campus Recruitment ตามความเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้