PageView Facebook
date_range 03/08/2022 visibility 1335 views
bookmark HR Trend
รวม 5 ความท้าทายใหม่สำหรับฝ่ายบริหารงานบุคคลที่ต้องรับมือในปี 2022 - blog image preview
Blog >รวม 5 ความท้าทายใหม่สำหรับฝ่ายบริหารงานบุคคลที่ต้องรับมือในปี 2022

ฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นส่วนสำคัญที่ต้องรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานอย่างมาก มีอะไรบ้างที่ต้องรับมือบ้างในปี 2022


ความท้าทายใหม่สำหรับฝ่ายบริหารงานบุคคลที่ต้องรับมือในปี 2022

ปี 2022 เป็นอีกปีที่หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการทำงานหลายอย่าง ทำให้องค์กรและพนักงานต้องมีการปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องคิดกลยุทธ์รับมือกับเหตุการณ์เช่นนี้เอาไว้ด้วย5 ความท้าทายที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องพร้อมรับมือ

ฝ่ายบริหารงานบุคคลที่ต้องมีการจัดการวางแผนรับมือเกี่ยวกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการลาออก การลาป่วยเนื่องจากเป็น โควิด-19  ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ในบทความนี้ได้รวบรวมความท้าทายที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องรับมือเอาไว้แล้ว


1. รับมือกันการทำงานแบบ Hybrid Work

การล็อกดาวน์ของ Covid-19 ทำให้หลายองค์กรนิยมทำงานจากทางไกลกันอย่างมาก และตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศหรือสำนักงานกันแล้ว แต่ก็มีพนักงานจำนวนมากที่ยังต้องการทำงานอย่างยืดหยุ่นหรือ Work from Home ต่อไป และมีแนวโน้มว่าพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้ทำงานในรูปแบบไฮบริด เริ่มมีการพิจารณาจะออกจากงานมากขึ้นด้วย เพราะรู้สึกว่าการทำงานแบบไฮบริดก็มีประสิทธิภาพที่ดีไม่แพ้กัน ซึ่งนี่ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่หลายบริษัทเอามาเป็นจุดดึงดูด สรรหา รับสมัครคน ซึ่งในจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องมีการปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เท่าทันกับวัฒนธรรมการทำงาน


2. บันทึกตัวเลขการลาป่วยให้แม่นยำ

องค์กรต้องเตรียมพร้อมสำหรับการขาดงานมากขึ้นในปีนี้ เนื่องจากโรคระบาดที่ยังไม่หมดไป ทำให้ต้องมีการเก็บข้อมูลวันลาของพนักงานแต่ละคนอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างถูกต้อง และการลาต้องไม่กระทบกับเวลาในการทำงานด้วย การใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการขาดงาน ผู้ที่ต้องกักตัว หรือผู้ที่มีอาการป่วย อย่างโควิด-19 เป็นเวลานาน จะช่วยให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลจัดการกับการขาด ลางานได้ดีขึ้น และสามารถวางแผนคุ้มครองสุขภาพของพนักงานได้ด้วย เพื่อทำให้ส่งผลกระทบกับองค์กรน้อยที่สุด และยังดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่มีติดขัด


3. ความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ

สุขภาพจิตถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการป่วยในปีที่แล้ว นำหน้าโควิด-19 จากงานวิจัย UK PLC 2021 Workforce Health Report บอกว่ามีการขาดงานจากปัญหาสุขภาพจิต คิดเป็นสัดส่วนเกือบหนึ่งในห้า (19%) เลยทีเดียว ทำให้การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบันทึกข้อมูลการขาด ลา ของพนักงาน นั้นจะช่วยให้บันทึกข้อมูลได้แม่นยำ ชัดเจน โปร่งใสมากขึ้น ตลอดจนการทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเกี่ยวกับสุขภาพ ที่สามารถช่วยให้ผู้จัดการ หรือฝ่ายบริหารงานบุคคล เห็นพนักงานที่อาจประสบปัญหาสุขภาพจิต แล้วสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทัน4. รับมือกับการลาหยุดที่อาจเพิ่มขึ้น

ในปีนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาปกติ ทำให้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทำให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องกลับมารับมือกับการลางาน หรือคำขอวันหยุดเพิ่มเติมของพนักงาน เพราะพนักงานวางแผนที่จะลางานเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนมากขึ้น และการมีวันลาประจำปีถือเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพกายและจิตใจของพนักงานเช่นกัน ดังนั้นฝ่ายบริหารงานบุคคลอาจจะต้องมีการบันทึกและจัดการวันขาด วันลาของพนักงานให้ดี เพราะอาจเกิดปัญหาพนักงานหยุดพร้อมกันจนมีคนทำงานไม่พอ การลงทุนในเทคโนโลยีอย่างโปรแกรมบริหารงานบุคคล มาช่วยจัดการข้อมูลของพนักงาน เกี่ยวกับวันขาด วันลา ตารางการทำงาน ก็จะช่วยลดภาระงานในฝ่ายบริหารงานบุคคล มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง และทำให้การขออนุมัติวันลาเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเอง


5. รับมือกับการลาออกที่อาจเพิ่มมากขึ้น

องค์กรจำนวนมาก ต้องเตรียมรับมือกับการลาออกครั้งใหญ่ ซึ่งการวิจัยจาก Microsoft พบว่า 41% ของพนักงานกำลังพิจารณาลาออกจากงาน ทำให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลแต่ละองค์กรต้องมีการประเมินและทบทวนผลการทำงานเป็นประจำ และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากที่สุด การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การมองเห็นถึงปัญหา และให้ความสำคัญกับพนักงาน สามารถช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานให้กับองค์กรต่อไปได้


ความท้าทายที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องเจอในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลาออกของพนักงาน การลางานจากอาการ ป่วย ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงาน ล้วนเป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลขององค์กรต้องรับมือตลอดปีที่ผ่านมา หากมีการรับมือที่ไม่ดีก็อาจส่งผลเสียต่อตัวองค์กร และเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น พนักงานลาออกจำนวนมากจนไม่มีพนักงานทำงาน  การลงบันทึกข้อมูลวันขาด วันลา ที่ไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมาก บางองค์กรจึงมีการเลือกใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของพนักงานในองค์กร พร้อมมีการลงบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ โปร่งใส เรียกดูข้อมูลหรือแนวโน้มเชิงสถิติที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารงานบุคคลได้ ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้