PageView Facebook
date_range 28/06/2022 visibility 2428 views
bookmark Use Case
พนักงานลาออก! โปรแกรมบริหารงานบุคคลช่วย HR ได้อย่างไรบ้าง - blog image preview
Blog >พนักงานลาออก! โปรแกรมบริหารงานบุคคลช่วย HR ได้อย่างไรบ้าง

ปัญหาพนักงานลาออกเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับทุกองค์กร เพราะกระบวนการหลังจากนี้มีสิ่งที่ต้องจัดการมากมาย โปรแกรมบริหารงานบุคคลสามารถช่วยลดภาระงานและความยุ่งยากได้


เมื่อพนักงานลาออกแล้ว HR ต้องทำอะไรบ้าง

หนึ่งสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากในกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็คือ การลาออกของพนักงาน ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถตัดสินใจลาออกได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่สิ่งปวดหัวตามมาก็คือ กระบวนการหลังจากพนักงานลาออกนี่เอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารข้อมูล เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ไปจนถึงเรื่องเข้ม ๆ อย่างกฎหมาย


ตัวอย่างเช่น

นาย ก. : ทำงานอยู่บริษัท เอบีซี เป็นเวลา 10 ปี จนวันหนึ่ง นาย.ก แจ้งลาออกกับ HR โดยแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน

HR : HR รับทราบพร้อมยื่นข้อเสนอ Counteroffer เพื่อรั้งให้นาย ก. ทำงานต่อ

นาย ก. : ไม่รับข้อเสนอ เพราะปัญหาของนาย.ก ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้

HR : เจรจากับนาย ก. จนพบปัญหาที่แท้จริงที่ว่า นาย.ก ได้รับงานที่มากจนเกินพิกัด (Overload) ซึ่งไม่มี

ข้อเสนอไหนตอบโจทย์นาย ก. ได้

HR : จึงรายงานเจ้าของกิจการเรื่องการลาออกของนาย ก. พร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้น

เจ้าของกิจการ : สั่งการจัดระบบการจ่ายงานให้กับพนักงานใหม่ทั้งหมด แต่ก็ยังไม่สามารถรั้งพนักงาน

ที่มีประสิทธิภาพ ประสบการณ์กว่า 10 ปีไว้ได้

HR : จึงดำเนินการเรื่องการลาออก โดยมีขั้นตอนพื้นฐานที่ต้องทำดังนี้ขั้นตอนพื้นฐานที่ HR ต้องทำ เมื่อพนักงานลาออก

• ขอจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการ

• ถ่ายโอนความรู้และความรับผิดชอบให้กับพนักงานคนอื่น

• แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานที่ลาออก

• รับคืนทรัพย์สินของบริษัท

• จ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย

• ออกหนังสือรับรองการทำงาน

• แจ้งเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทำงานทั้งหมด

• ดำเนินการ Exit Interview

การลาออกทำให้กระบวนการทำงานหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพนักงานคนนั้นเป็นพนักงานทรงคุณค่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือมีทักษะเฉพาะทางที่หาคนแทนได้ยาก แต่เมื่อพวกเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะลาออก HR ก็ต้องรีบดำเนินตามขั้นตอนพื้นฐานให้ครบถ้วน ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft มีฟังก์ชั่นหลากหลายที่สามารถลดขั้นตอนการดำเนินการนี้ให้กับ HR ทำให้การทำงานของ HR สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


พนักงานลาออกเพราะอะไรได้บ้าง

การลาออกของพนักงานถือเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม แม้แต่บริษัทที่ดีที่สุด เจ้านายเก่ง สวัสดิการเจ๋งก็อาจไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้พนักงานทำงานกับเราได้ตลอดชีวิต เพราะสาเหตุที่ทำให้พนักงานคนหนึ่งลาออกนั้นมีสารพัดเหตุผล เช่น ลาออกเพราะไปเรียนต่อ ลาออกเพราะต้องกลับบ้านต่างจังหวัด หรือบางทีก็เป็นการลาออกแบบไม่มีเหตุผลด้วยซ้ำ ซึ่ง 3 ปัญหาหลักที่มักมีเหมือนกัน คือ

• ปัญหาเงิน : เงินเดือนน้อยเกินไป มีบริษัทอื่นเสนอเงินสูงกว่า ไม่มีโบนัส ค่าคอมมิชชันหดหาย

• ปัญหางาน : งานหนักจนเกินไป งานล้นมือจนเกินเหตุ งานเกินที่ตกลงไว้ งานกดดันจนเครียด

• ปัญหาคน : ทะเลาะกัน ความเห็นไม่ลงรอย ไม่มีใครยอมใคร ไม่ทำงานเป็นทีม

การลาออกนั้นเป็นสิทธิของพนักงานทุกคนที่ทำได้ บริษัทเองก็ควรจะรับฟังเหตุผลจากการลาออกนั้นๆ แต่ถ้าพบปัญหาแล้วสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีก็อาจสามารถยับยั้งการลาออกของพนักงานได้ ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคลสามารถลดภาระ หรือบรรเทาในบางปัญหาของพนักงานได้ ก็จะทำให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้ หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกได้เมื่อพนักงานลาออก โปรแกรมบริหารงานบุคคลมีประโยชน์อย่างไร

การลาออกนั้นถือเป็นเรื่องปกติของการทำงาน และเป็นสิทธิที่พนักงานทุกคนสามารถตัดสินใจได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่สิ่งที่ยุ่งยากมากมายนั้น จะเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มขั้นตอนพื้นฐานการลาออกกของพนักงานนั่นเอง โดยโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft นั้น มีประโยชน์กับ HR ในขั้นตอนการลาออกดังนี้

1. ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทำงาน

ในการขั้นตอนการลาออกนั้น โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft มีฟังก์ชั่น To-Do List ที่ช่วย HR ในเรื่องการแจ้งหรือสร้างแผนมอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานใหม่ที่รับช่วงต่อ เพื่อการทำงานที่ไม่สะดุดและหากเวลาเอื้ออำนวยก็สามารถให้พนักงานฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหลัก ๆ นั้นได้


2. มีความสะดวกรวดเร็ว

หากพนักงานเรียกขอให้ทำหนังสือรับรองการทำงาน ก็ต้องออกให้ในวันสุดท้ายของการทำงานไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เพราะกรณีการออกหนังสือรับรองการทำงานมีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft สามารถขอเอกสารรับรองการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย ทำให้การขอเอกสารขององค์กรมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น


3. ข้อมูลมีความถูกต้อง

หนึ่งในขั้นตอนการลาออกที่สำคัญ คือ การจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย เป็นการปฎิบัติตามกฎหมายซึ่งต้องครบกำหนดเวลา โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft สามารถคำนวณเงินเดือนและค่าจ้างต่างๆ รวมไปถึงสวัสดิการอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลที่ได้นั้น ครบถ้วนและถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ เพื่อส่งสลิปเงินเดือนงวดสุดท้ายให้พนักงานทางอีเมลได้อีกด้วย


สรุปโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำคัญต่อHR เมื่อพนักงานลาออกอย่างไร

แน่นอนว่าไม่มีองค์กรไหนอยากสูญเสียพนักงานคนเก่งขององค์กรไป แต่เมื่อวันนั้นมาถึง HR ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองตามขั้นตอนอย่างสุดความสามารถ โดยกระบวนการที่ต้องจัดการนั้นทั้งยุ่งยากและมีมากมาย ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft นั้นสามารถช่วยจัดการกระบวนการนี้ให้ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน มีความสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญ มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ทำให้การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft จึงสำคัญต่อการทำงานของ HR เมื่อพนักงานลาออกเป็นอย่างยิ่ง


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้