PageView Facebook
date_range 23/08/2022 visibility 26605 views
bookmark HR Knowledge
สลิปเงินเดือนคืออะไร ใช้ทำอะไร ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง - blog image preview
Blog >สลิปเงินเดือนคืออะไร ใช้ทำอะไร ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

บทความนี้จะอธิบายถึงความสำคัญของสลิปเงินเดือน เป็นเอกสารที่คุณขาดไปไม่ได้ เพราะมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับการทำธุรกรรมรูปแบบต่าง ๆ


ความสำคัญของสลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือนเป็นเอกสารที่ทุกคนรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่ออย่างแน่นอน เพราะว่าเป็นเอกสารที่แนบมาทุกครั้งหลังจากคุณได้รับเงินเดือน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม และห้ามโยนทิ้งไปง่าย ๆ โดยเด็ดขาด เพราะว่าเอกสารนี้จะมีบทบาทเป็นอย่างมากกับชีวิตของคุณต่อจากนี้ โดยในบทความนี้จะมาแนะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสลิปแสดงรายละเอียดรายได้นี้ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบหรือกำลังสับสน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมากที่สุด


สลิปเงินเดือนคืออะไร

สลิปเงินเดือนเป็นเอกสารที่บริษัทที่คุณสังกัดอยู่ออกให้ในทุก ๆ เดือน มักให้พร้อมกับการจ่ายเงินเดือน ซึ่งจะเป็นเอกสารที่แจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ ของเงินเดือนในเดือนนั้น ๆ ว่ามีรายรับอะไรบ้าง ถูกหักจ่ายอะไรบ้าง และคงเหลือสุทธิเท่าไหร่ โดยในปัจจุบันเอกสารนี้สามารถรับได้จากช่องทางออนไลน์ได้แล้ว แต่บางบริษัทก็ยังใช้เป็นรูปแบบกระดาษคาร์บอนอยู่


สลิปเงินเดือนกับหนังสือรับรองเงินเดือน ต่างกันอย่างไร?

เอกสาร 2 รูปแบบนี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่ในบางจุด แต่ก็เป็นเอกสารที่มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยข้อแตกต่างของทั้ง 2 ก็จะมีดังต่อไปนี้


• สลิปเงินเดือน (Payslip)

สลิปเงินเดือน (Payslip) เป็นเอกสารที่แสดงว่าในเดือนนั้น ๆ พนักงานได้รายรับเท่าไหร่ หักจ่ายอะไรไปบ้าง และคงเหลือสุทธิเท่าไหร่

• หนังสือรับรองเงินเดือน (Salary Certificate)

หนังสือรับรองเงินเดือน (Salary Certificate) เป็นเอกสารที่ใช้รับรองว่าคุณเป็นพนักงานของบริษัทอะไร มีตำแหน่งงานอะไร มีฐานเงินเดือนจำนวนเท่าไหร่ อายุการทำงานกี่ปี แต่จะไม่แสดงให้รู้ว่าในเดือนนั้น ๆ คุณมีรายรับสุทธิเท่าไหร่


เอกสารทั้ง 2 รูปแบบ สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการทำธุรกรรมได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินหรือขอสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ขอทำบัตรเครดิต หรือเป็นเอกสารค้ำประกัน โดยในบางกรณีอาจใช้เพียงหนังสือรับรองเงินเดือน หรืออาจใช้เพียงสลิปเงินเดือนเท่านั้น แต่บางกรณีอาจต้องใช้เอกสารทั้ง 2 รูปแบบประกอบการทำธุรกรรม เพราะฉะนั้นเอกสารทั้ง 2 จึงถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยสลิปแสดงรายละเอียดรายได้นี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ทำบัตรเครดิต : การมีสลิปแสดงรายละเอียดรายได้นี้ จะช่วยให้การทำบัตรเครดิตของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น และอาจทำให้ได้วงเงินที่สูงกว่าอาชีพอิสระ ( Freelance ) อีกด้วย

ใช้ประกอบการยื่นภาษี : สลิปแสดงรายละเอียดรายได้นี้ ยังช่วยให้การยื่นภาษีของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้อีกด้วย เพราะเป็นเอกสารที่แสดงค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของคุณได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ

ประกอบสินเชื่อต่าง ๆ : กรณีเดียวกับการทำบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อกู้ยืม สินเชื่อรถ สินเชื่อบ้าน ฯลฯ ทุกธุรกรรมการเงินหากมีสลิปเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ มักจะดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วกว่า อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่ง่ายกว่าอีกด้วย

เพื่อสมัครงาน : หากคุณต้องการเปลี่ยนงานเพื่อให้ได้รับเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้น การสมัครงานในที่ใหม่ควรแสดงสลิปที่แสดงรายละเอียดรายได้นี้ เพื่อยืนยันฐานเงินเดือนที่คุณเคยได้รับจริง ๆ ในแต่ละเดือน และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด


สลิปเงินเดือนต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง

  1. ชื่อ ที่อยู่ พร้อมข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
  2. ข้อมูลของพนักงาน เช่น ชื่อ ตำแหน่ง รหัสพนักงาน
  3. รอบการจ่ายเงิน และวันที่จ่ายเงิน
  4. รายการเงินได้ต่าง ๆ ที่พนักงานได้รับ เช่น เงินเดือน ค่า OT ค่าคอมมิชชัน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส รวมถึงเงินได้อื่น ๆ อย่างละเอียด เป็นต้น
  5. รายการที่ถูกหักออกจากเงินเดือน เช่น ค่าประกันสังคม เงินกองทุน ภาษี ณ ที่จ่าย เงินค่าปรับจากการ ขาด/ลา/มาสาย เป็นต้น
  6. ข้อมูลสรุปว่ามีรายได้สุทธิเท่าไหร่

สามารถขอสลิปแสดงรายละเอียดรายได้ที่ใคร

โดยทั่วไปแล้วเอกสารแสดงรายได้ไม่ว่าจะเป็นสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน พนักงานสามารถขอกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่าย HR คือ ฝ่ายที่คอยบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร โดยทุกครั้งที่จ่ายเงินเดือนบริษัทจะต้องส่งสลิปของเงินเดือนให้พนักงานทุกครั้ง ในปัจจุบันการรับสลิปก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะบริษัทโดยส่วนมากจะใช้งานแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถส่งเอกสารให้คุณผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอีเมล หรือในแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่บริษัทเลือกใช้


การพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยโปรแกรมสลิปเงินเดือน จาก Humansoft ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้ทั้งฝ่าย HR และพนักงานภายในองค์กร โดนฝ่าย HR สามารถคำนวณเงินเดือนผ่านระบบ Humansoft ได้เลย พนักงานก็สามารถดูสลิปเงินเดือนและพิมพ์เอกสารรายได้ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ด้วยตัวเองอีกด้วย


สลิปเงินเดือนเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญของมนุษย์เงินเดือนทุกระดับขั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานน้องใหม่ที่พึ่งเริ่มงานได้เวลาไม่นาน หรือเป็นพนักงานระดับหัวหน้า เอกสารชนิดนี้ก็ยังสำคัญกับคุณเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันคุณไม่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมเอกสารทุกเดือนใส่แฟ้มหนา ๆ อีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้คุณสามารถเก็บเอกสารในรูปแบบของสลิปเงินเดือนออนไลน์ (ePayslip) เพิ่มความสะดวกสบายของการจัดเก็บ ลดโอกาสการสูญหาย เมื่อต้องการใช้เอกสารเหล่านั้นก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้อย่างสะดวกและมีความรวดเร็วอีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้