PageView Facebook
date_range 07/05/2022 visibility 1968 views
bookmark HR Trend
กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เข้มแข็งในยุคดิจิตัล - blog image preview
Blog >กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เข้มแข็งในยุคดิจิตัล

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งได้ง่ายๆ ในยุคดิจิตัลแบบนี้

ต้องมีตัวช่วยอย่างโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่ช่วยจัดการให้บริหารบุคคลได้ง่ายขึ้น


โปรแกรม HR ตัวช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง

อะไรคือส่วนประกอบที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นเข้มแข็ง ค่านิยมเหล่านี้ถูกกำหนดโดยผู้บริหารก็จริง แต่ก็ขึ้นอยู่กับฝ่าย HR ที่จะนำไปปรับใช้ด้วย ปัจจุบันมีตัวช่วยอย่างโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่สามารถช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องง่ายขึ้น และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งในยุคดิจิตัลอีกด้วย โปรแกรมบริหารงานบุคคล จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น มีความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ได้รับข่าวสารในองค์กรได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังสามารถดูข้อมูลที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเอง


โปรแกรมบริหารงานบุคคล สำคัญอย่างไรกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง


1. โปรแกรม HR ช่วยลดความเสี่ยง

บริษัทต่างๆ มักจะกลัวความเสี่ยงเป็นธรรมดา การเข้ามาของยุค Digital transformation ก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงเหล่านี้ หากองค์กรไม่มีการปรับตัวอาจทำให้ตามไม่ทันจนองค์กรหยุดพัฒนาได้ การใช้โปรแกรม HR เข้ามาช่วยจัดการการบริหารบุคคลจะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะลดความเสี่ยงในการจ้างคนที่ไม่ตรงตามจุดประสงค์ของบริษัท ลดความเสี่ยงในการทำงานที่ผิดพลาด และโปรแกรม HR ยังสามารถช่วยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูลได้อีกด้วย กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งในยุคดิจิทัลต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้ว การหาตัวช่วยที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดอย่างโปรแกรม HR ในยุค Digital transformation ก็เป็นตัวช่วยที่จะทำให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งขึ้นได้ง่ายด้วย


2. เชื่อมโยงความรู้ด้วย โปรแกรม HR

การเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในบางองค์กร ก็ยังคงมีช่องว่างระหว่างองค์กรและบุคลากรขององค์กรอยู่บ้าง ความล้มเหลวในการสื่อสารนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการลงทุนเพิ่มเติมอย่างเดียว แต่ต้องสร้างความสะดวกสบาย ความถูกต้องในการเข้าถึงข้อมูลด้วย ยิ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการสื่อสารและการเรียนรู้มากเท่าไหร่ บุคลากรในองค์กรก็จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเท่านั้น

การนำโปรแกรม HR มาใช้ในลักษณะนี้จะทำให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ส่งผลให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้เร็วขึ้น เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบรวมศูนย์ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานให้ดีขึ้นได้ด้วย เจ้าขององค์กรจึงควรส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงาน การใช้โปรแกรม HR จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อสร้างเครือข่ายโซเชียลภายในองค์กรให้เข้มแข็ง3. ใช้โปรแกรม HR เป็นศูนย์กลางสร้างมาตรฐานให้องค์กร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายองค์กรมีการพัฒนาระบบแยกย่อยแต่ละส่วนออกมาอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้การประสานงานในแต่ละฝ่ายภายในองค์กรทำได้ค่อนข้างลำบาก ผลที่ตามมาจึงทำให้แต่ละงานที่ออกมาไม่ตรงตามจุดประสงค์ ไม่มีความชัดเจน มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งภายในทีมและเป็นอันตรายต่อวัฒนธรรมขององค์กรได้ การนำโปรแกรม HR มาใช้เป็นศูนย์กลางในการสร้างมาตรฐานในองค์กรจะทำให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงจุดประสงค์และเป้าหมายในการทำงานที่ตรงกันด้วย รวมถึงโปรแกรม HR ยังทำให้พนักงานในองค์กรเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความจริงและมีความโปร่งใสตรวจเช็คได้ด้วย


4. โปรแกรม HR ช่วยตรวจสอบความโปร่งใสได้

ในยุคของ Digital transformation ข้อมูลนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำงาน การใช้โปรแกรม HR มาเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความจริง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้จะทำให้บุคลากรในองค์กรมีความเชื่อมั่นในการทำงานกับองค์กรมากขึ้น โปรแกรม HR ยังช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลและคิดคำนวณสถิติต่างๆ ออกมาได้อย่างแม่นยำ และมีความเป็นกลางมากทีเดียว ซึ่งจุดนี้อาจเป็นส่วนที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลนำไปพิจารณาได้อย่างง่ายดาย เช่น การพิจารณาการปรับเงินเดือน วันเวลาการเข้า - ออกงาน ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานมีอะไรบ้าง โปรแกรม HR ยังช่วยให้บุคลากรในองค์กรเช็คข้อมูลของตัวเองได้ด้วย เช่น วันลา เวลาเข้าทำงาน งานที่ต้องทำ การนำโปรแกรม HR มาช่วยในจุดนี้ ก็เป็นส่วนสำคัญที่เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งในยุคดิจิตัลได้อย่างดี


สรุปโปรแกรมบริหารงานบุคคล สำคัญอย่างไรกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างกลยุทธ์องค์กรและวัฒนธรรมองค์กรต้องควบคู่กันไปด้วย การใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล มาเป็นตัวช่วยในการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ก็จะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงยังช่วยให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งขึ้นด้วย รวมถึงการมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการบุคคลที่ดีด้วย แต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นเพราะโปรแกรมบริหารงานบุคคล เพียงอย่างเดียว ต้องรวมถึงการให้ความร่วมมือจากตัวบุคลากรและผู้เป็นหัวหน้าองค์กรเองด้วยก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเดินต่อไปข้างหน้าได้


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้