PageView Facebook
date_range 15/02/2024 visibility 7400 views
bookmark HR Knowledge
เช็กจุดแข็ง-จุดอ่อนของตนเอง ด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพDISC Model - blog image preview
Blog >เช็กจุดแข็ง-จุดอ่อนของตนเอง ด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพDISC Model

 เราเป็นคนแบบไหน ? เหมาะกับงานอะไร ? มาเช็กจุดแข็ง-จุดอ่อนของตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ง่าย ๆ ด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ DISC Model ไปติดตามได้ในบทความนี้กันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

 

รู้จักกับ DISC Model


DISC Model คือ คือลักษณะบุคลิกภาพของมนุษย์แต่ละประเภท ที่สามารถสังเกตได้จากนิสัยการทำงานและสภาพแวดล้อมของคน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ลักษณะ คือ Dominance, Influence, Steadiness และ Compliance แท้ที่จริงแล้ว ทุกคนอาจมีหลายลักษณะอยู่ในตนเองก็ได้ แต่จะมีบางอย่างที่แสดงออกมาชัดเจน หรือเรียกว่า ‘จุดเด่น’ ของเรานั่นเอง สิ่งนี้สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการทำงานว่าแต่ละคนมีจุดเด่นในการทำงานอย่างไร หรือมีข้อจำกัดอะไรบ้าง โดย DISC Model สามารถวัดพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์และนำมาใช้ต่อยอดพัฒนาตนเองได้อีกด้วย โดยสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ DISC Model ได้ที่ >> แบบทดสอบบุคลิกภาพ DISC Model 


ลักษณะของ DISC 


DISC Model ประกอบไปด้วย 4 ลักษณะ คือ Dominance, Influence, Steadiness และ Compliance ทั้ง 4 ประเภทนี้จะมีจุดแข็ง-จุดอ่อน ที่แตกต่างกันอย่างไร ไปติดตามกันเลย มนุษย์กลุ่ม D (Dominance) 

มนุษย์กลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการทำงานที่ชอบความท้าทาย ตัดสินใจเร็ว มั่นใจในตัวเองสูง ไม่ชอบการบังคับ หรืออยู่ในกฎเกณฑ์มากเกินไป ไม่ชอบงานที่มีขั้นตอนมากเกินไป ด้วยลักษณะที่เป็นคนเด็ดขาด ตัดสินใจรวดเร็ว  ลักษณะนี้ถือเป็นลักษณะเด่นในการเป็นผู้นำทีม 


จุดเด่น 

 • มั่นใจสูง 
 • ตัดสินใจไว 
 • ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ 
 • ไม่ชอบถูกบังคับ 

ข้อควรระวัง 

มนุษย์กลุ่มนี้พกความมั่นใจมาเกินร้อย บางครั้งถูกมองว่าเป็นคนอีโก้สูง ไม่ยอมฟังใคร ลักษณะของผู้นำที่ดี นอกจากจะพาทีมประสบความสำเร็จแล้ว สิ่งที่สำคัญคือ การรับฟังคำเตือนหรือข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมทีมอีกด้วย เพื่อให้การทำงานร่วมกันราบรื่นต่อไป 

 

มนุษย์กลุ่ม I (Influence) 

มนุษย์กลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการทำงานที่สนุกสนาน ชอบสร้างสีสันและชอบเข้าสังคม มนุษย์กลุ่มนี้จะมีความกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดีและเป็นคนมอบพลังบวกให้กับเพื่อนร่วมงาน เน้นสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับที่ทำงาน ทำให้เพื่อนร่วมงานสนุกสนานอยู่เสมอ 


จุดเด่น 

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี 
 • กระตือรือร้น 
 • ชอบเข้าสังคม 
 • มองโลกในแง่ดี  ข้อควรระวัง 

มนุษย์กลุ่มนี้มักปฏิเสธคนไม่เก่ง และไว้ใจผู้อื่นมาเกินไป อาจจะถูกเอาเปรียบจากคนอื่นได้ 

 

มนุษย์กลุ่ม S (Steadiness) 

มนุษย์กลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการทำงานที่นิ่งสงบ ไม่ชอบความวุ่นวาย ใจเย็น เป็นผู้รับฟังที่ดี ยืดหยุ่นได้สถานการณ์ เป็นคนมีไหวพริบและทำงานตามขั้นตอน 


จุดเด่น 

 • ใจเย็น 
 • ทำงานเป็นขั้นตอน 
 • ยืดหยุ่นได้ดี 
 • เป็นผู้รับฟังที่ดี 

ข้อควรระวัง 

มนุษย์กลุ่มนี้ไม่ชอบอะไรที่วุ่นวาย ชอบอยู่กับตัวเองเป็นหลัก ไม่ชอบความขัดแย้งและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่กะทันหัน อาจถูกมองว่าเป็นคนทำอะไรช้า และไม่พัฒนาตนเอง  

 

มนุษย์กลุ่ม C (Compliance) 

มนุษย์กลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการทำงานที่เป็นแบบนักวิเคราะห์ โดยทุกงานต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุด จะทำงานต้องมีการวางแผน และต้องทำงานเป็นขั้นตอน มีความรอบคอบ ช่างสังเกต ชอบทำงานยาก ๆ และซับซ้อน เป็นกลุ่มที่คิดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาให้ออกมาดีที่สุดเสมอ 


จุดเด่น 

 • ชอบความถูกต้อง 
 • รอบคอบ 
 • วางแผน 
 • ยึดกฎระเบียบ 

ข้อควรระวัง 

มนุษย์กลุ่มนี้ไม่ชอบความผิดพลาด ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ ต้องมีการวางแผนเสมอ สิ่งนี้อาจทำให้เพื่อร่วมงานมองว่าเป็นคนจู้จี้ สิ่งนี้อาจทำให้รู้สึกอึดอัดและไม่พอใจกันได้


บุคลิกไหนใน DISC Model ที่เหมาะร่วมงานกัน


มาดูกันว่ามนุษย์กลุ่มไหนบ้างที่จะสามารถทำงานร่วมกัน และทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพได้ 

 

 • D เหมาะกับการทำงานกับ I:  บุคลิกที่แตกต่างกันสามารถประสานความต่างด้วยบทสนทนาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะทำให้ร่วมงานกันได้ง่ายขึ้น 
 • I เหมาะกับการทำงานกับ I:  สายบันเทิงเข้าใจกันมากที่สุด ทำอะไรก็ลื่นไหล ไม่เครียดจนเกินไป แต่ระวังอย่าติดเล่นเกินไปทำให้งานไม่เดิน 
 • S เหมาะกับการทำงานกับ I: เพื่อนร่วมงานสายสบาย ๆ คุยกันง่าย เข้าใจตรงกัน 
 • C เหมาะกับการทำงานกับ C: ทำงานกับ perfectionist ทำให้ชีวิตเพอร์เฟกต์ พูดคุยภาษาเดียวกัน 

ประโยชน์ของ DISC Model  


เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประโยชน์ของ DISC Model แบบทดสอบบุคลิกภาพนี้จะเป็นประโยชน์กับพนักงาน และ HR อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย 

 

ในแง่มุมของพนักงาน  

ทำให้รู้จุดแข็ง-จุดอ่อนและลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงาน ได้รู้จักตัวตนกันมาขึ้น ทำให้เข้าใจและยอมรับลักษณะนิสัยของกันและกันได้ 

 

ในแง่มุมของ HR  

HR สามารถใช้ DISC Model ในการบริหารดูแลพนักงาน เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร เพราะเมื่อรู้จุดแข็งของพนักงานก็จะสามารถดึงจุดนั้นมาใช้งานได้มากขึ้น ส่วนจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนก็ควรหลีกเลี่ยง เพื่อให้การทำงานราบรื่นและได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพ เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน 


สรุปเช็กจุดแข็ง-จุดอ่อนของตนเอง ด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ DISC Model 


โดยสรุปแล้ว แบบทดสอบบุคลิกภาพ DISC Model ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้พนักงานและ HR สามารถเรียนรู้และเข้าใจในลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงานได้ดียิ่งขึ้น สิ่งนี้ก็จะทำให้เรายอมรับและเปิดใจกับการกระทำของผู้อื่นได้ง่ายขึ้น ไม่หงุดหงิด หรือแสดงอาการไม่พอใจออกมา ความขัดแย้งก็จะลดน้อยลง ทำให้การทำงานเป็นทีม ราบรื่น ทำให้งานออกมาดีและเกิดประสิทธิผลสสูงสุด  

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้