PageView Facebook
date_range 22/11/2023 visibility 2619 views
bookmark HR Knowledge
เช็กอาการโรคซึมเศร้าของพนักงาน ด้วยแบบทดสอบโรคซึมเศร้า - blog image preview
Blog >เช็กอาการโรคซึมเศร้าของพนักงาน ด้วยแบบทดสอบโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าภัยเงียบใกล้ตัว และโรคยอดฮิตในวัยทำงาน ลองมาเช็กอาการโรคซึมเศร้าของ พร้อมกับทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้ากันในบทความนี้เลย


บทความที่คุณอาจสนใจ


ทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้า


โรคซึมเศร้าคืออะไร? โรคซึมเศร้านั้นเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยโรคซึมเศร้านั้นคือความผิดปกติของการหลั่งสารเคมีในสมอง ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมอารมณ์ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกมานั่นเอง นอกจากนี้โรคซึมเศร้ายังเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยทางจิตสังคม เช่น ความเครียด เหตุการณ์ที่กระทบจิตใจ ปัญหาในที่ทำงาน ที่อาจกระตุ้นให้เกิดโรคซึมเศร้าได้

 

บางคนอาจพบว่าการทำงานที่มีความกดดันสูง การต้องเผชิญกับปัญหาอารมณ์ หรือการไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอในที่ทำงานสามารถเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการพัฒนาโรคซึมเศร้านอกจากนี้ การทำงานที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางอารมณ์หรือความไม่แน่นอนในการงานอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต

 

โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะที่คนส่วนใหญ่มักจะต้องเผชิญแบบไม่รู้ตัว โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยทำงาน ที่มักพบเจอกับปัญหาลุมล้อมทั้งปัญหาด้านการทำงาน ปัญหาด้านชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพ การคาดหวังต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งอาจสะสมจนก่อให้เกิดความเครียดและนำพาไปสู่ภาวะซึมเศร้า


แบบทดสอบโรคซึมเศร้า คืออะไร


เชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะเคยลองทำแบบทดสอบเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามาไม่มากก็น้อย แบบทดสอบโรคซึมเศร้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงหรือความรุนแรงของโรคซึมเศร้า ซึ่งแบบทดสอบโรคซึมเศร้านี้เป็นแบบประเมินเพื่อคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นไม่สามารถวินิจฉัยโรคซึมเศร้าได้อย่างแน่ชัด ทั้งนี้หากมีผลคะแนนที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงหรือความรุนแรงของโรคซึมเศร้า ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้าได้ที่ >> แบบทดสอบโรคซึมเศร้า PHQ 9


เช็กอาการสัญญาณเตือนโรคซึมเศร้าของพนักงาน


แม้ว่าอาการของโรคซึมเศร้าของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่ที่มีภาวะซึมเศร้าจากการทำงานมักมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น • รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดการกับงาน หรือกังวลเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด
 • ขาดสมาธิในการทำงาน
 • ใส่ใจกับเรื่องงานน้อยลงกว่าที่เคยเป็น
 • รู้สึกไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน
 • รู้สึกเหนื่อยล้า หมดไฟในการทำงาน
 • ไม่อยากทำงาน หรือไม่มีความสุขในการทำงาน
 • มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ เช่น นอนหลับยากขึ้น หรือนอนมากเกินไป เป็นต้น
 • อารมณ์อ่อนไหวง่าย

แนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าจากการทำงานเบื้องต้น 1. กำหนดเวลาการทำงานที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบเวลาส่วนตัวของพนักงาน
 2. สร้างสภาวะแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 5. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานให้ชัดเจน
 6. ลองทำกำกิจกรรมใหม่ ๆ พบเจอผู้คนใหม่ ๆ
 7. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สรุปเช็กอาการโรคซึมเศร้าของพนักงาน ด้วยแบบทดสอบโรคซึมเศร้า


การให้พนักงานได้ลองทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้า เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคซึมเศร้าเบื้องต้น ช่วยให้องค์กรได้ตระหนักถึงโรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าของพนักงานที่เกิดจากการทำงาน หากพบว่ามีพนักงานมีความเสี่ยงโรคซึมเศร้า สามารถหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี กำหนดเวลาการทำงานที่ชัดเจน เป็นต้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้