PageView Facebook
date_range 17/01/2023 visibility 1310 views
bookmark HR Knowledge
Check List เรามีความสุขในการทำงานไหม? - blog image preview
Blog >Check List เรามีความสุขในการทำงานไหม?

เมื่อเราทำงานมาระยะเวลาหนึ่ง เรามีความสุขกับงานที่ทำงานอยู่หรือเปล่า? บทความนี้ เป็น Check List ความสุขในการทำงานกัน เพื่อให้มีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น


ความสุขในการทำงาน เป็นอย่างไร

ความสุขของคนเรามีหลากหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือ ความสุขในการทำงาน เป็นความสุขที่บุคลากรในองค์กรทุกคนปรารถนา เพราะเวลาหนึ่งในสามของชีวิตเรานั้น ล้วนหมดไปกับการทำงานทั้งสิ้น หรือถ้านับดี ๆ สำหรับบางคนที่ทำงานหนัก เวลาที่ถูกลงแรงไป อาจจะมากกว่าหนึ่งในสามด้วยซ้ำ หากได้อยู่ในที่ทำงานที่รู้สึกว่ามีความสุขจะรู้สึกผูกพัน สนุกสนาน ความรู้สึกที่มาทำงานจะหมดไป กลายเป็นการร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ  หากองค์กรใดที่สามารถทำให้สมาชิกมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเท่าใด โอกาสที่องค์กรนั้นจะประสบผลสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การมีความสุขกับงานที่เราทำ จึงเป็นสิ่งที่ทั้งเราและองค์กรควรให้ความสำคัญมากที่สุด โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจของการทำงานนั้น ประกอบไปด้วย


ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจของความสุขในการทำงาน

1. ความรื่นรมย์ในการทำงาน (Arousal)

เป็นความรู้สึกที่เกิดความสนุกกับการทำงาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ ในการทำงาน เช่น รู้สึกสนุกที่ได้ทำการสอนหนังสือ เป็นวิทยากร  สนุกที่ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ เป็นต้น


2. ความพึงพอใจในงาน (Pleasure)

    เป็นความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ เต็มใจ และสนใจ สิ่งต่าง ๆ ในการทำงาน โดยไม่มีความทุกข์ใจและมีความยินดีในการทำหน้าที่ของตนเอง แม้ว่างานบางอย่างจะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อย หรือเรามีความรู้สึกพอใจในงานเป็นอย่างมาก จนไม่สามารถหาเหตุผลหรือปัจจัยในออกไปหางานใหม่เลย สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “ความพึงพอใจในงาน”


3. ความกระตือรือร้นในการทำงาน (Self-validation)

เป็นความรู้สึกว่าอยากทำงาน มีความตื่นตัวกับการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีชีวิตชีวาในการทำงาน โดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ หรือมีความกังวลใด ๆ เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “ความกระตือรือล้นในการทำงาน”    


     

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความสุขในการทำงาน โดยเราสามารถทบทวนตัวเองเรื่องความสุขในการทำงาน ด้วย Check List ดังนี้


Check List เรามีความสุขในการทำงานอยู่ไหม?

Check List นี้ จะทำให้เราสามารถทบทวนตัวเองได้ว่า เรายังมีความสุขกับการทำงานในปัจจุบันอยู่ไหม? ซึ่งคำถามเหล่านี้เป็นเพียงคำถามเบื้องต้น ที่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็ตาม แต่เราก็คงตอบไปได้สั้น ๆ ว่า “ก็ดี” หรือ “ไม่ค่อยดี” ทว่า คำตอบเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำตอบที่ดีสักเท่าใร เพราะเป็นคำตอบที่กว้างเกินกว่าที่จะเจาะจงได้ว่าจริง ๆ แล้ว เราชอบงานนี้หรือไม่ หรืองานนี้มันไม่เหมาะกับเราอย่างไร

 

Check List

• รู้ว่าตัวเองทำงานไปเพื่ออะไร และมีโอกาสที่จะเติบโตในบริษัท

• มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในปีที่ผ่านมา

• เพื่อนร่วมงานมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุด

• หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญกับองค์กร

• ในที่ทำงาน ความคิดเห็นของฉันไม่ได้ถูกละเลยหรือถูกมองข้าม

• มีคนในที่ทำงานคอยสนับสนุนการทำงานและให้คำปรึกษาเวลาที่งานมีปัญหา

• หัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานห่วงใยและใส่ใจฉันในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

• ในช่วงที่ผ่านมา ฉันได้รับคำชมเชยเรื่องการทำงาน

• มีโอกาสทำในสิ่งที่สามารถทำได้ดี และได้พัฒนางานของตัวเอง

• มีอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เพียงพอสำหรับการทำงาน

 


      โดยมีเกณฑ์ของความสุขในการทำงานดังนี้

1. ถ้ามีมากกว่า 6 ข้อ เเสดงว่ายังมีความสุขกับงานที่ทำอยู่

  2. ถ้ามีน้อยว่า 4 ข้อ อาจจะต้องทบทวนพิจารณาความเหมาะสมของงานที่ทำ หรือความชอบของงาน อยากให้ลองตั้งใจอีกสักรอบ แล้วปรับตัวเองก่อน   

เมื่อทราบคำตอบแล้ว ลองทบทวนความคิดแล้วลองตัดสินใจดู เพราะไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจกันได้ง่าย ๆ และหากใครได้คำตอบแล้ว ก็จงเดินหน้า ทำตามเป้าหมายของตัวเองให้ถึงที่สุด


จาก Check List ความสุขในการทำงานนี้ ทำให้เราสามารถตั้งเป้าหมายในการทำงาน หาคุณค่าของการทำงาน  และหางานที่เรารักได้ จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญ และตัดสินใจที่จะเลือกสภาพแวดล้อม เลือกงานที่ดีให้กับตัวเอง เพราะเราทุกคนต่างใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตไปกับการทำงาน ดังนั้น เมื่อการทำงานของเรามีความสุข เวลาเกือบทั้งชีวิตของเราก็จะมีความสุขไปด้วยเช่นกัน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้