PageView Facebook
date_range 12/01/2024 visibility 969 views
bookmark HR Knowledge
วิธีช้อปลดหย่อนภาษี 2567 ด้วย Easy E-Receipt - blog image preview
Blog >วิธีช้อปลดหย่อนภาษี 2567 ด้วย Easy E-Receipt

การซื้อสินค้าของทุกคน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ด้วยโครงการ Easy E-Receipt ที่เป็นโครงการใหม่ล่าสุดในปี 2567 นี้ โดยมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ดูในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :Easy E-Receipt  คืออะไร และลดหย่อนภาษีได้เท่าไร


Easy E-Receipt คือโครงการลดหย่อนภาษีประจำปี 2567 ของรัฐบาลที่สนับสนุนช่วยเหลือประชาชน และร้านค้าที่เข้าร่วมออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) เป็นมาตรการภาษี ที่ช่วยลดหย่อนภาษีให้กับประชาชนที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และยังสนับสนุนร้านค้าให้เข้าสู่ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย


โดยสามารถนำใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ของการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2567 จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถนำมาลดหย่อนได้คือ 50,000 บาท ไม่สามารถใช้ใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษได้ และ สำหรับการซื้อหนังสือ อีบุ๊ก และสินค้า OTOP ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะให้ใช้ใบรับอิเล็กทรอนิกส์แทนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้


Easy E-Receipt สามารถใช้ลดหย่อนภาษีช่วงใดบ้างช่วงเวลาในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2567 ตามที่กรมสรรพากรกำหนด คือ การซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ต้องอยู่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น ในกรณีที่เป็นค่าบริการแบบมีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้


สินค้าประเภทใดใช้ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษี 2567 ได้บ้าง


การใช้สิทธิ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีนั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ถูกซื้อหรือใช้บริการในประเทศไทยเท่านั้น และมีเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้


 1. สินค้าหรือบริการ ที่ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ เป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้อง และสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ของกรมสรรพากรให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ เพื่อนำ e-Tax Invoice ลดหย่อนภาษี
 2. สินค้าหรือบริการบางประเภท ที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูป ได้แก่ ค่าซื้อหนังสือประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบรูปเล่มและอีบุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือทั่วไป หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร เป็นต้น ซึ่งจะออกเป็นใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แทน
 3. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สินค้า OTOP) ที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนเรียบร้อยถูกต้องแล้ว โดยจะออกเป็นใบรับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดหย่อนให้

ส่วนสินค้าที่นำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้ ประกอบด้วย

 • สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 • ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ
 • ค่าซื้อยานพาหนะประเภทต่าง ๆ คือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเรือ
 • ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นก่อนวันที่ 1มกราคม หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีตรวจสอบ “ร้านค้า” ที่เข้าร่วม Easy E-Receipt


 • ตรวจสอบจากเอกสารที่ร้านค้านั้นออกให้ จะต้องมีคำว่า “เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” บนเอกสารร่วมด้วย
 • ตรวจสอบจากรายชื่อผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษี/ใบรับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email โดยสามารถค้นหาประเภทกิจการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และชื่อสถานประกอบการหรือชื่อผู้ประกอบการจากลิ้งค์ >> Website E-TAX


สรุป Easy E-Receipt ช้อปลดหย่อนภาษี 2567


Easy E-Receipt เป็นหนึ่งในโครงดีๆ จากภาครัฐที่จะช่วยให้การซื้อสินค้าและบริการของทุกคนสามารถนำมาลดหย่อนภาษีในปี 2567 นี้ได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่ทุกคนต้องรีบนำเข้าไปอยู่ในการวางแผนภาษีประจำปี 2567 และเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีให้กับทุกคนได้ แต่อย่างไรก็ตามนอกจากประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแล้ว หากจะใช้จ่ายอะไรก็ควรคำนึงถึงความจำเป็นของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นสำคัญร่วมด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้