PageView Facebook
date_range 13/05/2024 visibility 118 views
bookmark HR Knowledge
Employee Recognition คืออะไร สำคัญกับองค์กรอย่างไร - blog image preview
Blog >Employee Recognition คืออะไร สำคัญกับองค์กรอย่างไร

Employee Recognition เรื่องสำคัญที่หลาย ๆ องค์กรมักมองข้ามไป วันนี้ HumanSoft มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับพนักงานมาฝาก จะมีเรื่องอะไรบ้าง ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Employee Recognition คืออะไร?


Employee Recognition คือการให้ความสำคัญกับพนักงาน ชื่นชม ยกย่อง และให้เกียรติพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นการรับรู้ถึงความสำเร็จ หรือประกาศความสำเร็จนั้น ๆ โดยจำเป็นต้องมีรางวัลมาเกี่ยวข้อง หลายองค์กรจึงใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันเสมอ ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสุขให้กับพนักงาน และถือเป็นการรักษาพนักงานรุ่นเก่าที่มีคุณภาพและมีศักยภาพไว้กับองค์กรได้อีกด้วย


Employee Recognition สำคัญกับองค์กรอย่างไรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  • เมื่อพนักงานได้รับคำชื่นชม ยกย่อง และใส่ใจ พวกเขาจะมีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น การให้ความสำคัญกับพนักงานจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสูงขึ้น 14% เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้ใส่ใจพนักงานอีกด้วย

 

รักษาพนักงานให้คงอยู่

  • องค์กรใดที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การมอบคำชม, ความใส่ใจ, ให้เกียรติ,แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้บรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยความสุข ความสบายใจ ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่พนักงานที่มีอยู่ และยังเป็นการรักษาพนักงานรุ่นเก่าให้ทำงานกับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาวอีกด้วย

 

ดึงดูดพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพ

  • การให้ความสำคัญพนักงานไม่ได้ส่งผลเฉพาะพนักงานรุ่นเก่าเท่านั้น เมื่อพนักงานรุ่นเก่ามีความสุข ความสบายใจในการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงานก็จะดีตามไปด้วย อีกทั้งการให้ความสำคัญกับพนักงานยังเป็นการสะท้อนทํศนคติเชิงบวกขององค์กรได้อีกด้วย สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่จะช่วงดึงดูดพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพ เข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้

 

สร้างความสุขให้กับพนักงาน

  • การทำงานย่อมต้องใช้แรงจากทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจ หากพนักงานทำงานหนักจนเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน ท้อแท้ และหมด Passion ในงานนั้น ๆ ได้ หรือพนักงานบางคนอาจประสบกับภาวะซึมเศร้าได้ ดังนั้นการให้คำชม และให้เกียรติพนักงานจึงถือเป็นการสร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงานได้อีกด้วย

 

สรุป Employee Recognition คืออะไร สำคัญกับองค์กรอย่างไร


โดยสรุปแล้ว Employee Recognition คือการให้ความสำคัญกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการมอบรางวัล หรือแม้กระทั่งการมอบคำชื่นชม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น หากองค์กรหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการทำ Employee Recognition กันมากขึ้นก็จะทำให้องค์กรน่าอยู่ และลดปัญหาเรื่องการสูญเสียบุคลากรไปได้มากเลยทีเดียว

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้