PageView Facebook
date_range 02/12/2022 visibility 1990 views
bookmark Feature
โปรแกรมฝ่ายบุคคลสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และสถาปนิก - blog image preview
Blog >โปรแกรมฝ่ายบุคคลสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และสถาปนิก

โปรแกรมฝ่ายบุคคล HumanSoft มีฟังก์ชันที่รองรับการจัดการงาน HR ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและสถาปนิกทำให้ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาด ลดต้นทุน มีฟังก์ชันอะไรบ้างนั้นไปดูกัน


ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและสถาปนิก กับการบริหารงานบุคคล

ถึงแม้ว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและสถาปนิก ยังคงมีแนวโน้มเติบโตตามมูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมที่กำลังขยายตัว แต่หลังจากที่เผชิญสถานการณ์ต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นมาก ทั้งด้านค่าขนส่งและราคาวัสดุก่อสร้าง จากสงครามรัสเซีย-ยูเครนนั้น ทั้งผู้รับเหมาและสถาปนิก รายเล็ก กลางและขนาดใหญ่จึงต้องมีแนวทางการปรับตัว เพื่อรักษาฐานรายได้และกำไรไว้ ไม่ว่าจะเป็น การลดระยะเวลาก่อสร้าง ลดข้อผิดพลาดระหว่างการก่อสร้าง การมองหาช่องทางเพิ่มรายได้สำหรับผู้รับเหมารายเล็ก ๆ หรือแนวทางการปรับตัวเช่นเดียวกับธุรกิจด้านอื่น ๆ คือการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนั่นเอง


  โปรแกรมฝ่ายบุคคล HumanSoft นั้น เป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการลดต้นทุนให้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทสถาปนิก โดยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์และรองรับการบริหารจัดการงาน HR ของธุรกิจนั้น มีดังนี้


ฟังก์ชันโปรแกรมฝ่ายบุคคล ที่ตอบโจทย์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและสถาปนิก

แน่นอนว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และสถาปนิกต้องมีบุคลากรหรือทีมงานคอยปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อทำรายได้ให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการก่อสร้าง การออกแบบเขียนแบบ การประสานงาน การขายหรือการบัญชี เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการงานบุคลากรนั้น เป็นงานที่มีขั้นตอนซับซ้อน ใช้เวลาในการจัดการค่อนข้างเยอะ ทำให้เจ้าของกิจการหรือ HR ต้องเสียเวลาในส่วนนี้ไป ซึ่งโปรแกรมฝ่ายบุคคล HumanSoft สามารถรองรับการบริหารจัดการในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี ทำให้เจ้าของกิจการสามารถลดต้นทุนและมีเวลาเพิ่ม เพื่อไปบริหารงานหรือแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ต่อไป ด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจดังนี้ลงเวลาการทำงานนอกสถานที่ (Check-in Everywhere)

หนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการบุคลากรคือ การลงเวลาทำงานของลูกทีมนั่นเอง เพราะในธุรกิจนี้ส่วนใหญ่จะมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงสถานที่ไปเรื่อย ๆ การมีระบบลงเวลาการทำงานนอกสถานที่ (Check-in Everywhere) ของโปรแกรมฝ่ายบุคคล HumanSoftที่ที่สามารถลงเวลาเข้า-ออกงานออนไลน์ ผ่าน Application จากที่ไหนก็ได้ จะช่วยลดความยุ่งยากให้กับ HR หรือเจ้าของกิจการไปได้อย่างมาก ทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ขององค์กรนั้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและองค์กรก็จะเติบโตตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่นหัวหน้าลงเวลาเข้า-ออกงานให้กับลูกทีมได้

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและสถาปนิกนั้น มีทีมงานในการปฎิบัติงานจำนวนมาก เมื่อมีบุคลากรจำนวนมาก ปัญหาในการจัดการก็มีมากตามมาด้วย ระบบการลงเวลาเข้า-ออกงาน จากโปรแกรมฝ่ายบุคคล HumanSoft ที่หัวหน้าสามารถสแกนหน้าลูกทีม เพื่อลงเวลาทำงานได้นั้น จึงเป็นตัวช่วยที่สะดวก รวดเร็วในแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของลูกทีม ไม่ว่าจะเป็นการลืมสมาร์ทโฟน สมาร์ทโฟนมีปัญหา หรืออินเตอร์เนตไม่เสถียร ทำให้การบริหารจัดการของเจ้าของกิจการหรือ HR มีความสะดวก รวดเร็วและลดความผิดพลาดได้เป็นอย่างดีหัวหน้า ขอเอกสารแทนลูกน้องได้

จากระบบที่หัวหน้าสามารถลงเวลาเข้า-ออกงานให้กับลูกทีมของโปรแกรมฝ่ายบุคคล HumanSoft ดังที่กล่าวมานั้น หัวหน้ายังสามารถยื่นเอกสารออนไลน์แทนลูกทีมได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการลางาน ใบลาพักร้อน เปลี่ยนกะ ขอเพิ่มเวลาหรือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น ทำให้ HR หรือเจ้าของกิจการสามารถเพิ่มความสะดวกประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดได้มากขึ้นไปอีกการคำนวณค่าความเสี่ยง ค่าแรงตาม Skill

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและสถาปนิก คือเรื่องการให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ สำหรับงานที่มีความเสี่ยงอันตรายสูง หรืองานที่มีความยาก ต้องใช้ความชำนาญพิเศษในด้านนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้เครื่องจักรอันตราย งานที่ต้องอยู่กับเสียงดังมาก ๆ หรืองานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมฝ่ายบุคคล HumanSoft มีระบบรองรับการให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ เช่น ค่าความเสี่ยง ค่าแรงตาม Skill จึงทำให้ HR หรือ เจ้าของกิจการสามารถบริหารงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดความผิดพลาดไปได้อย่างมากเลยทีเดียวสรุปความสำคัญของโปรแกรมฝ่ายบุคคล กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและสถาปนิก

จากฟังก์ชันที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ทราบว่าในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่ได้มีส่วนในการสร้างกำไรหรือมูลค่าเพิ่มให้ก้บธุรกิจเลย แต่กลับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและสถาปนิกในการเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรมฝ่ายบุคคล HumanSoft  ที่มีฟังก์ชันสามารถรองรับและแก้ไขปัญหางานบุคคลได้ ทำให้สามารถลดต้นทุนและ Control ธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างราบรื่น โปรแกรมฝ่ายบุคคล HumanSoft จึงเป็น Platform ที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRM ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้