PageView Facebook
date_range 24/09/2022 visibility 3967 views
bookmark Feature
จัดกะการทำงานง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม HR HumanSoft - blog image preview
Blog >จัดกะการทำงานง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม HR HumanSoft

โปรแกรม HR HumanSoft นั้นสามารถรองรับกะการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและครอบคลุม ทำให้การจัดกะการทำงานกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น


ทำความเข้าใจกับการทำงานเป็นกะ (Shift Work)

ในทุก ๆ องค์กรจะมีพนักงานที่ทำงานเป็นกะอยู่เสมอ แต่ละองค์กรก็จะมีกะการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งในบางธุรกิจจำเป็นต้องมีพนักงานทำงานตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง เช่น กลุ่มร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลหรือโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการทำงานแบบแบ่งช่วงเวลา ผลัดเปลี่ยนกะการทำงานที่เรียกว่า Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ นั่นเอง

Shift Work หรือ การทำงานเป็นกะ หมายถึง การแบ่งช่วงเวลา และสลับเวลาในการดูแลงานหรือรับผิดชอบกิจกรรมขององค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ โดยการแบ่งคนเป็นมาประจำตำแหน่งงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ลื่นไหล ไม่มีสะดุด

การทำงานเป็นกะ จะมีการจัดชั่วโมงทำงานแตกต่างจากเวลาทำงานปกติ โดยช่วงเวลาทำงานหรือการเข้ากะ จะเริ่มตั้งแต่ เวลา 8.00 – 5.00 น. โดยในแต่ละองค์กรอาจมีการจัดโครงสร้างกะการทำงานได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กร เช่น ในบางองค์กรอาจใช้การเปลี่ยนกะ 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ครั้ง หรือ เปลี่ยนกะ 8 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ครั้งต่อวัน เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม HR HumanSoft มีระบบจัดกะการทำงานได้อย่างหลากหลาย การเปลี่ยนกะของพนักงาน จึงกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับ HR ไปเลยทีเดียว


ขั้นตอนการใช้งานระบบจัดกะการทำงานของโปรแกรม HR HumanSoft

การจัดกะการทำงานของโปรแกรม HR HumanSoft ที่สามารถจัดกะการทำงานได้อย่างง่ายดายนั้น มีขั้นตอนดังนี้

1. เมนูข้อมูลกะการทำงาน

เริ่มต้นที่เมนู “ข้อมูลและกะการทำงาน” ในโปรแกรม HR HumanSoft หน้านี้จะแสดงผลการตั้งค่าของกะการทำงานทั้งหมด โดยสามารถเปิด-ปิด กะการทำงานได้ แสดงรหัสกะการทำงาน จำนวณเวลาทำงาน ช่วงเวลาของกะ และมูลค่ากะการทำงาน ซึ่งกะการทำงานในโปรแกรม HR HumanSoft นั้น สามารถเพิ่มการตั้งค่าได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมกะการทำงานทุกรูปแบบ โดย HR สามารถนำรหัสกะการทำงานที่ผ่านการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ไปเลือกใช้กับพนักงานแต่ละคนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว2. การเพิ่มกะการทำงาน

ขั้นตอนการเพิ่มกะการทำงานของโปรแกรม HR HumanSoft สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ปุ่ม “เพิ่มกะการทำงาน” จะสามารถตั้งรหัสกะการทำงาน เวลาการทำงานต่อวัน(ชั่วโมง) ประเภทการหยุดพัก เวลาเริ่มทำงาน เวลาเริ่มพัก เวลาหยุดพัก และเวลาเลิกทำงานได้ และสามารถกำหนดประเภทกะการทำงานได้อย่างครอบคลุม ดังนี้ประเภทกะการทำงาน

กำหนดเวลาเข้าออก ในวันเดียวกัน คือ เข้าออกงานตามเวลาที่กำหนด ในวันเดียวกัน เช่น 08.00 - 17.00 น.

กำหนดเวลาเข้าออก ข้ามเที่ยงคืนของพรุ่งนี้ คือ เข้าออกงานตามเวลาที่กำหนด ข้ามเที่ยงคืนของพรุ่งนี้ เช่น กะการทำงาน 20.00 น. (วันนี้) และออก 05.00 น. (วันพรุ่งนี้)

กำหนดเวลาเข้าออก ข้ามเที่ยงคืนของเมื่อวาน คือ เข้าออกงานตามเวลาที่กำหนด ข้ามเที่ยงคืนของเมื่อวาน เช่น กะการทำงานเป็น 20.00 น. (เมื่อวาน) ออก 09.00 น. (วันนี้) แต่พนักงานมาเข้าเวลา 20.00 น. ของเมื่อวาน เวลาจะถูกนำเข้าวันนี้

กำหนดชั่วโมงการทำงานรวม คือ เข้าออกงานเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ชั่วโมงต่อวันต้องได้ตามที่กำหนด เช่น ทำงาน 9 ชั่วโมง

กำหนดควบกะการทำงาน คือ ใน 1 วันทำงาน สามารถมีได้มากกว่า 1 กะการทำงาน เช่น เข้างาน 05.00-14.00 น. แล้วต่ออีกกะ ตอน 15.00-24.00 น.


อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าประเภทมูลค่าของกะการทำงานได้หลากหลายอีกด้วย ดังเช่น

ประเภทมูลค่ากะการทำงาน (ใช้สำหรับพนักงานรายวัน)

คำนวณตามเงินเดือน คือ ได้รับค่าแรงต่อวันตามฐานข้อมูลพนักงานที่ระบุไว้

กำหนดมูลค่าของกะการทำงานนี้ คือ กำหนดมูลค่าเป็นบาท โดยไม่อ้างอิงจากฐานข้อมูลเงินค่าจ้างของพนักงาน

บวกมูลค่าเพิ่มสำหรับกะการทำงานนี้ คือ ได้รับค่าแรงเพิ่มจากเดิม เช่น ค่าแรง 300 บ./วัน และ + เพิ่มอีก 50 บ. = 350 บาท

บวกจำนวณเท่าของค่าแรงเพิ่มสำหรับกะการทำงานนี้ กำหนดจำนวนเท่าเช่น x1.5 หรือ x2 เท่า ของค่าแรง

เพราะบางองค์กรนั้น นอกจากจะมีเวลากะการทำงานที่หลากหลายแล้ว ยังมีเรทการให้ผลตอบแทน หรือ ค่าจ้าง ในการทำงานที่แตกต่างกันอีกด้วย การตั้งค่าได้หลากหลายของกะการทำงานจากโปรแกรม HR HumanSoft จึงครอบคลุมการทำงานของ HR ทุกองค์กรได้จริง


Tips! อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> วิธีสร้างกะการทำงาน


3. การตั้งค่ากะการทำงานให้กับพนักงาน

เมื่อเพิ่มการตั้งค่ากะการทำงานในโปรแกรม HR HumanSoft เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถไปตั้งค่ากะการทำงานให้กับพนักงาน เพื่อใช้งานควบคู่ไปกับระบบคำนวณเวลาการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย โดยเข้าไปตั้งค่าได้ที่หน้า “ข้อมูลพนักงาน” และ “ตั้งค่ากะการทำงาน”


4. พนักงานตรวจสอบกะการทำงานได้ด้วยตนเองโปรแกรม HR HumanSoft นั้น ยังสามารถให้พนักงานตรวจสอบเวลากะการทำงาน ยื่นเอกสารขอเปลี่ยนกะการทำงานของตนเองได้แบบ Real Time ผ่านทาง Application HumanSoft


สรุปการจัดกะการทำงานด้วยโปรแกรม HR HumanSoft

จากขั้นตอนการใช้งานกะการทำงานที่กล่าวมานั้น ทำให้การจัดกะการทำงานที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน กลายเป็นเรื่องที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้งานโปรแกรม HR HumanSoft อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่นอีกด้วย ดังนั้น โปรแกรม HR HumanSoft จึงตอบโจทย์กับการจัดกะการทำงานของทุก ๆ องค์กรได้เป็นอย่างดี


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้