PageView Facebook

ตั้งค่ากะการทำงาน

การตั้งค่าข้อมูลกะการทำงาน หรือการสร้างกะการทำงานของพนักงาน สามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด 6 รูปแบบ และยังสามารถสร้างกะการทำงานได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อรองรับกับเงื่อนไขการทำงานของพนักงานในแต่ละบริษัท

โดยกะการทำงาน คือ ช่วงเวลาการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน และยังมีผลต่อการลงเวลาการทำงาน, การคำนวณเงินเดือน และการขอเอกสารอีกด้วย ทั้งนี้ในกะการทำงานยังสามารถกำหนดมูลค่าเพิ่ม หรือบวกมูลค่าเพิ่มให้กับพนักงานที่มีการทำงานในการกะการทำงานนั้นอีกด้วย


การเพิ่มกะการทำงาน

ให้มาที่เมนูข้อมูลองค์กร เลือก “ข้อมูลกะการทำงาน” และกดปุ่ม “เพิ่มกะการทำงาน”


เมื่อกดเพิ่มกะการทำงาน จะแสดงรายละเอียดในการตั้งค่าประเภทกะการทำงานในแต่ละประเภท ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้