PageView Facebook

การเข้าใช้งานผ่าน Line OA ครั้งแรก

เพิ่มเพื่อนในไลน์ โดยพิมพ์ @app.humansoft จากนั้นแชทไปที่ Line App.Humansoft ที่เพิ่มเพื่อนมา
กด Log In เข้าสู่ระบบก่อนในแถบเมนูด้านล่าง และระบุโดเมนจากนั้นใส่ User, Password เพื่อเข้าสู่ระบบ