PageView Facebook

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ให้คุณได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

คู่มือการใช้งานของพนักงาน

  คู่มือพนักงาน เป็นการเข้าใช้งานสำหรับพนักงาน จะสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางเว็บเบาว์เซอร์, แอปพลิเคชั่น HumanSoft และ Line OA เพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  โดยที่หน้าเว็บเบาว์เซอร์ จะแสดงเมนูภาพรวมของท่านที่เป็นข้อมูลภาพรวมของพนักงาน, เมนูการยื่นเอกสาร, เมนูข้อมูลส่วนตัว, การวางแผนกะการทำงาน – วันหยุด, นโยบายบริษัท รวมถึงข้อมูลการคำนวณเงินเดือนของตนเองด้วย

  ในส่วนของการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน และLine OA จะเป็นการเข้าใช้งานสำหรับการลงเวลา, การขอเอกสาร, การดูเวลาเข้าออกของตน และการดูสลิปเงินเดือน


1.การเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์

เข้าหน้าเว็บไซต์ HumanSoft ที่ลิงก์ https://www.humansoft.co.th/ หลังจากนั้นกด “ล็อกอิน” เพื่อเข้าใช้งานผ่าน Web Browser


กรอก “ชื่อโดเมน” ที่ได้สมัครใช้งานกับ HumanSoft หลังจากนั้นกด “ตกลง”


กรณี 1 Domain มีหลายบริษัท ให้เลือก “บริษัท” ที่ต้องการเข้าใช้งาน หลังจากนั้นกรอก “ชื่อผู้ใช้” และ“รหัสผ่าน”

หมายเหตุในการเข้าใช้งานครั้งแรก : ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสพนักงาน และรหัสผ่าน คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของพนักงาน


หากเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกที่ใส่ “รหัสผ่าน” เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน หลังจากทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะบังคับให้ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าใช้งานใหม่

หมายเหตุ : รหัสผ่านสามารถกรอกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่, ตัวเลข 0-9 หรือเครื่องหมาย !@#$%&_-. ได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลรหัสผ่านอย่างน้อย 4 ตัวอักษรขึ้นไป