PageView Facebook

ข้อควรระวังและเทคนิค การนำเข้าโควต้าการลาที่ใช้ไปแล้ว


สิ่งที่ควรระวังจากการนำเข้าข้อมูลโควต้าการลา คือเรื่องการใส่สัญลักษณ์และตัวเลขที่ต้องการนำเข้า

เนื่องจากระบบรองรับการใส่ข้อมูล นำเข้าโควต้าการลาที่ใช้ไปแล้ว ทั้งแบบชั่วโมง และ แบบรายวัน


ยกตัวอย่างเช่น

หากต้องการใส่ว่าเคยใช้โควต้าไปแล้ว 8 ชั่วโมง 00 นาที ตัวเลขที่ต้องใส่ คือ 08:00

หากต้องการใส่ว่าเคยใช้โควต้าไปแล้ว 4 ชั่วโมง 30 นาที ตัวเลขที่ต้องใส่ คือ 04:30


หากต้องการใส่ว่าเคยใช้โควต้าไปแล้ว 1 วันถ้วน ตัวเลขที่ต้องใส่คือ 1.00

หากต้องการใส่ว่าเคยใช้โควต้าไปแล้ว 1 วันครึ่ง ตัวเลขที่ต้องใส่คือ 1.50


ข้อแตกต่าง ของการใส่แบบชั่วโมง กับ แบบวัน

ตัวอย่างหน้าตา Template และวิธีการใส่ข้อมูลเบื้องต้น


หมายเหตุ : หากใส่เป็นชั่วโมงมา การแสดงผลของระบบจะแปลงค่าจากชั่วโมงเป็นวัน


ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลโควต้าการลา (ที่เคยใช้ไปแล้ว)

1. เข้าที่เมนู จัดการโควต้าการลา และกดปุ่ม "นำเข้าข้อมูล" เพื่อ ดาวน์โหลดเทมเพลท


2. กรอกข้อมูลลงในเทมเพลท และนำเข้าข้อมูล