PageView Facebook

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ให้คุณได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

รับสมัครงาน

  การรับสมัครงานของระบบ HumanSoft เป็นการ สร้างประกาศการรับสมัครงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถกรอกข้อมูลสมัครงานเข้ามาแบบออนไลน์ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสาร หรือเขียนใบสมัคร และสามารถแนบเอกสารแบบ E-Document ได้ด้วย 

  เพียง HR นำลิงก์ที่ระบบสร้างให้ ส่งให้ผู้ที่สนใจสมัคร หรือแนบลิงก์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ Recruiting  ให้ผู้ที่สนใจสมัครกรอกข้อมูล และแนบเอกสารเข้ามา เมื่อกดรับเข้าทำงาน ระบบจะดึงข้อมูลผู้สมัครที่กรอกเข้ามาตามลิงค์ ใส่ในฐานข้อมูลพนักงานให้เลย โดย HR ไม่จำเป็นต้องคีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบใหม่

หมายเหตุ : การรับสมัครงานจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน


การรับสมัครงาน

การรับสมัครงาน สามารถเข้ามาที่เมนูข้อมูลองค์กร จากนั้นเลือกที่รับสมัครงาน และกดเพิ่มการรับสมัคร โดยสามารถเพิ่มรูป Cover ที่เป็นรูปโลโก้บริษัท (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) และCover Square ที่เป็นไอคอนของบริษัท (สี่เหลี่ยนจัตุรัส) ได้ด้วย


จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลในการรับสมัครงาน โดยกำหนดแผนก, ฝ่ายงาน, ตำแหน่ง, จำนวนที่รับสมัคร, วันที่เปิด – ปิดรับสมัคร และรายละเอียดในการในการรับสมัครงานในตำแหน่งนั้น ๆ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถกด บันทึกได้เลย