การคำนวณเงินเดือน

เมนูคำนวณเงินเดือนเป็นเมนูที่ใช้ในการคำนวณเงิน และการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ รวมถึงเวลาเข้าออกงานของพนักงาน, รายรรับรายจ่าย และเบิกเงินล่วงหน้า อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการคำนวณเงินเดือนสุทธิ เพื่อตรวจสอบยอดเงินรวมทั้งบริษัท, รายงานประกันสังคม, รายงานภาษี ภงด.1 , ภงด.3 หรือรายงานสรุปเงินที่ต้องจ่าย เพื่อนำจ่ายเงินให้กับพนักงานได้

ซึ่งเป็นเมนูหลักที่ทาง HR สามารถตรวจสอบความถูกต้อง หรือความผิดพลาด และเป็นหน้าหลักที่ควบคุมการทำงานโดย HR

ในคู่นี้มือจะเป็นการอธิบายขั้นตอนการทำเงินเดือน และขั้นตอนในการตรวจสอบ หรือข้อควรระวังในการทำเงินเดือนให้กับพนักงาน


การคำนวณเงินเดือน

เมื่อเข้ามาที่หน้าคำนวณเงินเดือน ขั้นตอนแรกจะต้องทำการสร้างรอบการคำนวณเงินเดือนขึ้นมาก่อน โดยการที่คำว่าเซ็ตค่าตั้งต้น


การตั้งค่า หรือแก้ไขรอบการคำนวณเงินเดือน

การตั้งค่า หรือแก้ไขรอบการคำนวณเงินเดือน คือ การตั้งค่ารอบเดือนที่จะใช้คำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานในบริษัท โดยสามารถกดที่รูปฟันเฟืองที่มุมบนขวา


เมื่อเราทำการแก้ไขจำนวนระยะเวลา(วัน) ที่จะใช้ในการคำนวณเงินเดือน จะต้องพึงระวังดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ - จนถึงวันที่ ที่ใช้ในการคำนวณเงินเดือนนั้นต้องไม่ทับซ้อนกัน เพราะจะไม่สามารถแก้ไขรอบเดือนนี้ได้

2. วันที่ ที่ไม่ได้อยู่ในรอบของการคำนวณเงินเดือน หรือมีช่วงวันที่ขาดหายไป จะทำให้เมื่อพนักงานลงเวลาการทำงานเรียบร้อยแล้ว เวลาจะไม่เข้าสู่ระบบ และไม่สามารถขอเอกสารพื้นฐานในวันดังกล่าวได้