PageView Facebook

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ให้คุณได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

จัดการหนี้สินพนักงาน และเงินประกันการทำงาน

เมนูจัดการหนี้สินพนักงาน และเงินประกันการทำงาน ใช้สำหรับกรณีที่ ต้องการให้ระบบหักเงินพนักงานอัตโนมัติ หรือเป็นการเก็บประวัติการหักเงินพนักงานที่เคยมีการจ่ายเงินครบแล้ว

สามารถดำเนินการเพิ่มข้อมูล หรือนำเข้าข้อมูลได้ทั้ง 2 รูปแบบ


การเพิ่มข้อมูล

การเพิ่มข้อมูลจัดการหนี้สินพนักงาน และเงินประกันการทำงาน ให้มาที่เมนูการประมวลผลเงินเดือน เลือกจัดการหนี้สินพนักงาน หลังจากนั้นให้กดเพิ่มข้อมูล


หลังจากกดเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเพิ่มข้อมูลผู้กู้, วันที่ยื่นกู้, เดือนที่เริ่มหัก, ประเภทเงินกู้, จำนวนเงินกู้, จำนวนงวด และวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ รายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกดบันทึก