PageView Facebook

จัดการโควต้าการลา

การเพิ่มโควต้าการลา ใช้สำหรับ เพิ่มโควต้าการลาที่พนักงานยังไม่รับจำนวนวันลา หลังจากมีการตั้งค่าเงื่อนไขโควต้าการลาที่พนักงานจะได้รับ

การตรวจสอบโควต้าการลา ใช้สำหรับ ตรวจสอบโควต้าการลาที่ใช้ไปของพนักงาน หรือ โควต้าการลาที่พนักงานได้รับ สามารถตรวจสอบเป็นเอกสารที่ยื่นลาเข้ามาแต่ละวันได้เพิ่มเติม

การคำนวณโควตาการลาแบบเฉลี่ย (Pro Rate) ใช้สำหรับ กรณีที่มีพนักงานเข้างานระหว่างปี และต้องการให้รับโควต้าการลาแบบเฉลี่ยในปี, เฉลี่ยตามไตรมาส เป็นต้น

รีเซตโควต้าการลา ใช้สำหรับ กรณีที่มีการแก้ไขเงื่อนไขโควตาการลา และต้องการอัปเดตข้อมูลจำนวนโควต้าการลาที่ได้รับใหม่


  การเพิ่มจำนวนโควตาการลาที่ได้รับ แบบคีย์ให้พนักงานรายบุคคล ให้มาที่เมนุการประมวลผลเงินเดือน เลือกเมนูจัดการโควต้าการลา

สามารถเลือกรายชื่อพนักงาน ที่ต้องการ กดค้นหา และ แก้ไขจำนวนโควตาการลาที่ได้รับของพนักงานได้เลย หลังจากนั้น กดบันทึก


  การเพิ่มโควต้าการลาที่ได้รับแบบคีย์ให้พนักงาน สามารถกรอกในช่องประเภทการลา นั้น ๆ ได้เลย หรือหากต้องการให้ระบบคำนวณให้อัตโนมัติตามการตั้งค่า สามารถกดได้ที่ปุ่ม หลังจากนั้นทำการกดบันทึก

หมายเหตุ : กรณีที่มีการคีย์โควต้าการลาให้พนักงาน จะไม่แนะนำให้กดคืนค่าตั้งต้น เนื่องจากโควต้าการลาที่คีย์ไว้จะถูกคืนค่า และคำนวณตามระบบ


  การเพิ่มจำนวนโควตาการลาที่ได้รับ แบบคีย์ให้พนักงานทั้งองค์กร หรือรีเซทคืนค่าตั้งต้นประเภทการลานั้น ๆ  สามารถกดค้นหา กดแก้ไข และจำนวนโควต้าการลาที่ได้รับของพนักงานได้เลย หลังจากนั้น กดบันทึก