PageView Facebook

เทคนิคการจัดกะการทำงานแบบหมุนเวียนกะ

การจัดกะการทำงาน นอกจากการตั้งค่าเองจากในระบบแล้ว ยังมีอีกวิธีที่สามารถทำได้ง่ายกว่าทำในระบบ

คือการ Export Template ออกมาจัดกะจากในจากในไฟล์ Excel และทำการ Import กลับเข้าไปในระบบได้


ขั้นตอนและวิธีการ

1. ดาวน์โหลด Template ที่ใช้สำหรับนำเข้ากะการทำงาน (จะได้รับเป็นไฟล์ Excel)

2. กรอกข้อมูลกะการทำงานลงในไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลด Template มา

ใส่แค่รหัสกะ หรือ ใส่ทั้งรหัสกะและเวลา ตามตัวอย่างใน Template ก็ได้


3. นำเข้าข้อมูลกะการทำงานโดยใช้ไฟล์ Excel จากไฟล์ Template ที่โหลดไป