PageView Facebook

การนำเข้ากำหนดผู้อนุมัติ

  การนำเข้ากำหนดผู้อนุมัติ ใช้สำหรับนำเข้าข้อมูลผู้อนุมัติโดยเป็นการกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel. หลายท่านพร้อมกันได้ โดยในการนำเข้ากำหนดผู้อนุมัติจะต้องนำชื่อย่อบริษัท และรหัสพนักงานมาระบุในไฟล์


การนำเข้ากำหนดผู้อนุมัติ

การดาวน์โหลดไฟล์กำหนดผู้อนุมัติ

เข้าไปที่เมนู “ข้อมูลพนักงาน” ในแถบเมนูย่อยเลือก “กำหนดผู้อนุมัติ” หลังจากนั้นกด “ดาวน์โหลด” จะได้รับไฟล์ Excel (.xlsx) ในการกรอกข้อมูลนำเข้า


กรอกข้อมูลกำหนดผู้อนุมัติ

ข้อควรระวัง : ห้ามแก้ไข หรือลบ คอลัมน์ที่เป็นสีเทา

1. ชื่อย่อบริษัท คือชื่อย่อบริษัทที่ได้สร้างขึ้นมาในตอนแรกที่จะแสดงให้เลือกขณะที่ทำการเลือกบริษัทเข้าใช้งาน หรือสามารถตรวจสอบได้จากหน้ากำหนดผู้อนุมัติ (หัวข้อที่ 3 ประเภท “ชื่อย่อบริษัท”)

2.รหัสพนักงานผู้อนุมัติขั้นที่ 1 ให้นำรหัสพนักงานที่ต้องการกำหนดเป็นผู้อนุมัติมากรอก

3.รหัสพนักงานผู้อนุมัติขั้นที่ 2 ให้นำรหัสพนักงานที่ต้องการกำหนดเป็นผู้อนุมัติมากรอก