PageView Facebook

การทำลาออกพนักงาน

การทำลาออกพนักงาน ใช้สำหรับกำหนดวันทีพ้นสถานะการทำงานและการคำนวณเงินเดือนในระบบ โดยสามารถทำลาออกบนเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น และพนักงานไม่สามารถยื่นเอกสารแจ้งลาออกผ่านระบบเองได้

หมายเหตุ : สถานะวันที่ลาออก คือวันถัดไปหลังจากวันทำงานวันสุดท้าย


ขั้นตอน ในการทำลาออกให้กับพนักงานให้เลือกที่เมนู ข้อมูลองค์กร และมาที่ข้อมูลพนักงาน หลังจากนั้นให้เลือกรายชื่อพนักงานที่เมนู เลือกพนักงาน


หลังจากเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่มพนักงานลาออก