โควต้าการลา

พนักงานสามารถตรวจสอบจำนวนโควตาที่ได้รับ และจำนวนโควตาที่ใช้ไปทั้งหมด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดเอกสารของตนเองได้ด้วยเช่นกัน


การตรวจสอบโควตาการลาผ่านแอปพลิเคชัน

เมื่อเข้าแอปพลิเคชัน HumanSoft หลังจากนั้นกดไปที่ไอคอน ขีด3ขีด และเลือกที่โควตาการลา

ในแอปพลิเคชันจะแสดงรายการการลาของพนักงาน, จำนวนโควต้าที่ใช้ไปแล้ว และจำนวนโควตาที่พนักงานได้รับ

หากต้องการดูรายละเอียดเอกสารการลาของตนเอง สามารถกดเข้าไปที่รายการประเภทการลาที่ต้องการ จะแสดงรายละเอียดเอกสารที่พนักงานเคยขอเข้ามา

สำหรับปุ่มคำนวณโควต้าการลา เป็นการกดคำนวณเพื่อให้แอปพลิเคชันประมวลผลโควต้าของตนเองใหม่