PageView Facebook

E-Learning

E-Learning การสร้างคอร์ส คือ การสร้างแหล่งการเรียนรู้ให้พนักงาน โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการเพิ่มคอร์ส และภายในคอร์สนั้นจะสามารถสร้างบทเรียน โดยนำเนื้อหามาจาก E-Library และสามารถสร้างแบบทดสอบได้ภายในคอร์สนั้น


การสร้างคอร์ส

สำหรับการสร้างคอร์สเรียนให้กับพนักงาน มาที่เมนูเครื่องมือ เลือกเมนูE-Learning แล้วกดที่คอร์สเรียนทั้งหมด


เมื่อกดที่คอร์สเรียนทั้งหมด สามารถกรอกรายละเอียดชื่อคอร์ส และคำอธิบาย รวมถึงรูปภาพหน้าปกของคอร์สเรียนนั้น และกดบันทึก


เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถระบุ Publish (การเผยแพร่) ให้เป็นเปิด หรือปิดได้ หลังจากนั้นแก้ไข หรือบันทึกคำอธิบายได้เพิ่มเติม


หลังจากนั้นให้ทำการเพิ่มบทเรียบ และแบบทดสอบ