PageView Facebook

การวางแผนกะการทำงาน - วันหยุด

   การวางแผนกะการทำงาน – วันหยุด สำหรับให้พนักงานทำการวางแผนกะการทำงาน และวันทำงาน –วันหยุดได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องให้ทาง HR หรือหัวหน้างานทำการจัดการกะการทำงาน – วันหยุดให้

  โดยทาง HR จะเป็นผู้เพิ่มแผนกะการทำงาน – วันหยุดในระบบก่อน จากนั้นแผนที่มีการเพิ่มเข้ามาจะแสดงที่หน้าแอปพลิเคชันของพนักงานเพื่อให้ทำการจัดการกะและวันทำงาน – วันหยุดของตนเอง จากนั้นจึงส่งแผนที่จัดการให้กับทาง HR ตรวจสอบ และอนุมัติแผนอีกครั้ง


การวางแผนกะการทำงาน – วันหยุด

เมนูวางแผนกะการทำงาน – วันหยุด สามารถเข้ามาที่เมนู การประมวลผลเงินเดือน จากนั้นเลือกที่ จัดการเวลา และเลือกวางแผนกะการทำงาน – วันหยุด

ทาง HR สามารถเลือกรอบเดือนที่ต้องการ และกดเพิ่มแผนกะการทำงานได้เลย


เมื่อทำการกดเพิ่มแผนกะการทำงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงให้กรอกชื่อแผนของกะ, ช่วงวันที่ และรายชื่อพนักงานที่ต้องการให้อยู่ในแผนของกะการทำงานในรอบนั้น ๆ

โดยสามารถเลือกพนักงานทั้งบริษัท, บางสาขา, บางแผนก หรือรายบุคคลได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วสามารถกดบันทึกได้เลย