PageView Facebook

นโยบายบริษัท

  นโยบายบริษัท เป็นการใช้สำหรับการประกาศนโยบาย หรือข้อตกลงภายในองค์กร โดยสามารถเพิ่มเนื้อหาได้ทั้งไฟล์รูปภาพ และไฟล์เอกสาร ซึ่งพนักงานจะสามารถมองเห็นนโยบายบริษัทได้ที่บนเว็บเบาว์เซอร์, แอปพลิเคชัน HumanSoft และLine OA


นโยบายบริษัท

การเพิ่มนโยบายบริษัท สามารถเข้ามาที่เมนูข้อมูลองค์กร จากนั้นเลือกที่นโยบายบริษัท และเลือกที่ปุ่ม เพิ่มนโยบายบริษัท


เมื่อกดเพิ่มนโยบายบริษัท ระบบจะทำการกรอกหัวข้อ และรายละเอียดของนโยบายในช่องด้านขวา ส่วนของช่องด้านซ้าย จะเป็นตัวอย่างการแสดงผลนโยบายที่หน้า Mobile และเว็บเบาว์เซอร์


ขั้นการแนบไฟล์ ในนโยบายบริษัท

แนะนำให้ทำการเพิ่มไฟล์ใน Google Drive ก่อน จากนั้นคัดลอกลิงก์ของไฟล์ โดยเลือกที่ จุด3จุด จากนั้นเลือกแชร์ และคัดลอกลิงก์