PageView Facebook

วิธีการสร้างบริษัทก่อนเริ่มใช้งาน


เมื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบได้แล้ว จะต้องทำการสร้างบริษัทก่อนที่จะเริ่มใช้งาน (สามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 บริษัท)หากเข้าใช้งานและสร้างบริษัท (ครั้งแรก) ระบบจะให้ทำการกรอกข้อมูลบริษัทหากเคยเข้าใช้งาน/เคยกรอกข้อมูลบริษัทไว้แล้ว ระบบจะให้ใส่ชื่อย่อและเลือกแพ็คเกจ