PageView Facebook

การลงเวลาการทำงาน

การลงเวลาการทำงาน ใช้สำหรับการลงเวลาการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของแต่ละบริษัท รวมทั้งยังสามารถให้หัวหน้างานสแกนใบหน้าพนักงาน เพื่อลงเวลาให้กับพนักงานได้

ซึ่งรูปแบบการลงเวลาแต่ละช่องทาง มีรายละเอียดดังนี้

  • ใบหน้า/แผนที่ คือ การลงเวลาด้วยใบหน้า หรือการเช็คอิน
  • สแกน QR Code คือ สแกน QR Code จากพื้นที่การทำงานเพื่อลงเวลา
  • สร้าง QR Code (Time App) คือ การสร้าง QR Code ในแอปพลิเคชัน เพื่อลงเวลาผ่านเครื่องกลาง (HumanSoft Smart Time) โดยการที่นำ QR Code ของเครื่องพนักงาน ไปให้เครื่องกลางสแกนเพื่อลงเวลาการทำงาน
  • Wi-Fi คือ ลงเวลาผ่านสัญญาน Wi-Fi
  • บีคอน คือ ลงเวลาผ่านสัญญาน Bluetooth ของอุปกรณ์บีคอน
  • สแกนลูกทีม คือ การให้หัวหน้างานที่เป็นผู้อนุมัติ สแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาให้กับพนักงาน


การลงเวลาการทำงานผ่านใบหน้า

การลงเวลาการทำงานผ่านใบหน้า จะต้องมาทำการเปิดการใช้งานฟังชั่น Face Recognition ที่หน้าตั้งค่าทั่วไปก่อน

โดยการลงเวลา ขั้นตอนแรกกดที่เครื่องหมายลายนิ้วมือ (กลางหน้าจอด้านล่าง) และกดที่ใบหน้า/แผนที่ จากนั้นรูปกล้องถ่ายภาพ และกดที่ลงเวลาการทำงาน