PageView Facebook

จัดการวันทำงาน และวันหยุด

  จัดการวันทำงาน-วันหยุด เป็นการกำหนดสถานะวันทำงาน หรือวันหยุดของพนักงาน ในแต่ละรอบการคำนวณ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ทั้งวันทำงาน-วันหยุดพื้นฐาน ในกรณีที่มีวันทำงานที่แน่นอนอยู่แล้ว

และอีกทั้งยังสามารถจัดการทำงาน หรือวันหยุดให้กับพนักงานภายในอาทิตย์หรือภายในเดือนได้

ในกรณีที่พนักงานมีสถานะวันทำงานที่หลากหลายใน 1 เดือน หรือมีการสลับวันทำงานวันหยุดกัน


ขั้นตอนจัดการวันทำงาน-วันหยุดรายบุคคลพื้นฐาน

เลือกข้อมูลองค์กร ไปที่ข้อมูลพนักงานและเลือกพนักงานที่ต้องการ หลังจากนั้นไปที่ตั้งค่า และเลือกตั้งค่าวันทำงาน-วันหยุด หลังจากนั้นให้ทำการเลือกสถานะวันทำงาน หรือวันหยุด ที่ต้องการเปลี่ยนให้กับพนักงาน


เมื่อเลือกสถานะวันทำงานขึ้นมาให้ ให้ทำการเลือกหยอดข้อมูลในวันที่ต้องการเปลี่ยนได้เลย หลังจากนั้นให้กดบันทึก

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงวันทำงาน - วันหยุดในหน้านี้ จะเป็นการเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบข้อมูลในแต่ละเดือน หากต้องการอัพเดทข้อมูลในแต่ละเดือน กรุณา "รีเซ็ทเฉพาะวันหยุด" ในเดือนที่ต้องการอีกครั้ง