PageView Facebook
date_range 19/08/2022 visibility 1107 views
bookmark Use Case
การขึ้นระบบครั้งแรกฟรี ของโปรแกรม HR มีข้อดีอย่างไร - blog image preview
Blog >การขึ้นระบบครั้งแรกฟรี ของโปรแกรม HR มีข้อดีอย่างไร

ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มใช้ครั้งแรกหรือการย้ายโปรแกรม HR นั้น ล้วนต้องมีการขึ้นระบบใหม่ทั้งสิ้น แล้วโปรแกรม HR HumanSoft ที่มีบริการขึ้นระบบครั้งแรกฟรีนั้นดีอย่างไร


การขึ้นระบบ คืออะไร

ในองค์กรที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรม HR มาก่อนเลย จะมีหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญก่อนการเริ่มใช้โปรแกรม HR นั่นคือ ขั้นตอนการขึ้นระบบโปรแกรม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้พลังงานและเวลาในการทำค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะการขึ้นระบบ คือ การนำข้อมูลทั้งหมดของพนักงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน ตำแหน่ง เงินเดือน เข้าไปใส่ในโปรแกรม HR ด้วยวิธีการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับว่าทาง HR ขององค์กรนั้น เก็บข้อมูลของพนักงานไว้อย่างไรด้วย


ตัวอย่างเช่น

บริษัท เอบีซี มีพนักงานจำนวน 150 คน เริ่มใช้งานโปรแกรม HR เป็นครั้งแรก เพราะยังไม่เคยใช้โปรแกรม HR ใด ๆ มาก่อน โดยมีข้อมูลพนักงานทั้งหมดเป็นไฟล์ Excel

HR : สนใจใช้งานโปรแกรม HR HumanSoft จึงเลือกซื้อเป็นแพคเก็จ Lite เพื่อเริ่มใช้งาน

HR : แต่เจ้าของกิจการยังต้องการให้ใช้การคำนวณเงินเดือนแบบเดิม ควบคู่ไปกับโปรแกรม HR HumanSoft ด้วย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในช่วงแรก

เจ้าของกิจการ : เมื่อเวลาผ่านไปหลายวัน จึงสอบถามฝ่าย HR เรื่องการขึ้นระบบ แต่ก็ยังนำข้อมูลเข้าระบบได้ไม่ถึงไหน เพราะทางฝ่าย HR เองก็ยังคงต้องทำหน้าทีเดิมให้ครบทุกอย่าง จึงไม่มีเวลาพอที่จะนำข้อมูลทั้งหมดขึ้นระบบ ทำให้เกิดความไม่สบายใจ

HR : จึงสอบถามทีมงาน HumanSoft เรื่องค่าใช้จ่ายในการนำข้อมูลเข้าระบบให้

ทีมงาน HumanSoft : แจ้งเรื่องบริการขึ้นระบบครั้งแรกฟรี แล้วนำข้อมูลของลูกค้ามาจัดลงเทมเพลท จากนั้นก็นำขึ้นระบบให้ในเวลาอันรวดเร็ว

เจ้าของกิจการ : หลังจากใช้โปรแกรมเดิมคู่กันไป 1 เดือนแล้วตอบโจทย์เป็นอย่างมาก จึงให้ HR หันมาเริ่มใช้โปรแกรม HR HumanSoft เพียงอย่างเดียว


หากเป็นองค์กรที่เคยใช้โปรแกรม HR เดิมอยู่แล้ว การย้ายข้อมูลเดิมนั้น ก็ถือเป็นการขึ้นระบบครั้งแรกด้วยเช่นกัน โดยโปรแกรม HR HumanSoft นั้น มีบริการขึ้นระบบครั้งแรกฟรี ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก องค์กรใหญ่ องค์ที่ยังใหม่เคยใช้มาก่อน หรือองค์กรที่ย้ายมาจากโปรแกรม HR อื่นก็ตาม มั่นใจได้เลยว่าทีมงาน HumanSoft พร้อมขึ้นระบบให้ฟรี อย่างสบายใจแน่นอนการขึ้นระบบครั้งแรกฟรี ของโปรแกรม HR HumanSoft นั้น มีข้อดีอย่างไร

หลายองค์กรในยุคใหม่นั้น ใช้โปรแกรม HR อยู่แล้ว แต่โปรแกรม HR เดิมนั้น อาจจะไม่ตอบโจทย์กับบางองค์กร ซึ่งแน่นอนว่าการขึ้นระบบใหม่ หรือย้ายข้อมูลจากโปรแกรม HR เดิมไปที่โปรแกรมใหม่นั้น ย่อมมีขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้น เสียพลังงานและเวลาไปอย่างมาก การขึ้นระบบครั้งแรกฟรี ของโปรแกรม HR HumanSoft นั้นจึงมีข้อดีมากมาย ดังเช่น


1. ประหยัดต้นทุน

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนั้น โปรแกรมสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท จึงมีให้เลือกอย่างมากมาย โปรแกรม HR ก็เช่นกัน การเลือกโปรแกรม HR ที่มีการขึ้นระบบครั้งแรกให้ฟรี เช่น โปรแกรม HR HumanSoft นั้น ถือเป็นการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนหนึ่ง เพราะในบางโปรแกรมนั้น มีค่าบริการในการขึ้นนระบบครั้งแรกด้วย หรือหากทางฝ่าย HR เป็นผู้ัขึ้นระบบเองก็อาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย


2. ลดภาระงานของ HR

องค์กรส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเคยใช้โปรแกรม HR หรือไม่เคยใช้ ก็มักจะให้ HR ใช้โปรแกรมใหม่ ควบคู่ไปกับโปรแกรมเดิม เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อตรวจสอบการใช้งานว่าถูกต้อง ครบถ้วนและตอบโจทย์หรือไม่ การนำข้อมูลขึ้นระบบใหม่จึงกลายเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากกับฝ่าย HR เพราะยังคงต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเท่าเดิม และทำหน้าที่ในโปรแกรม HR ใหม่ด้วยเช่นกัน การขึ้นระบบครั้งแรกฟรี ของโปรแกรม HR HumanSoft จึงสามารถลดภาระงานของ HR ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ทำให้ HR สามารถจัดการงานอื่นได้อย่างสบายใจ


3. สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา

จากที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ว่า การนำข้อมูลขึ้นระบบใหม่นั้นต้องใช้พลังงานและเวลาในการทำค่อนข้างมากการขึ้นระบบครั้งแรกฟรี ของโปรแกรม HR HumanSoft จึงเป็นบริการที่ทำให้ลูกค้ามีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลที่ต้องนำขึ้นระบบนั้น มีรายละเอียดมาก และฝ่าย HR ส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่เดิมที่ต้องรับผิดชอบมากมายอยู่แล้ว ทีมงาน HumanSoft จึงบริการในส่วนนี้ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม HR เป็นอย่างดี จึงทำให้การขึ้นระบบของเรามีความรวดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น


จากข้อดีของการขึ้นระบบครั้งแรกฟรี ของโปรแกรม HR HumanSoft ที่กล่าวมานั้น ทำให้การเริ่มใช้งานโปรแกรม HR HumanSoft เป็นเรื่องที่ง่ายดาย อีกทั้งยังมีทีมงาน Training และ Support คอยสอนการใช้งานตั้งแต่เริ่มใช้งาน จนจบกระบวนการ ทำให้ทั้งฝ่าย HR และองค์กร มั่นใจได้ว่าการย้ายมาจากโปรแกรมอื่นหรือเริ่มใช้งานครั้งแรกของโปรแกรม HR HumanSoft นั้น จะใช้งานโปรแกรมได้อย่างสบายใจ ดังเช่น

• ทำให้องค์กรไม่ต้องเสียเงินเปล่า

• ทุก ๆ เงื่อนไขสามารถทำได้จริง

• เราพร้อมตอบคำถามและแก้ปัญหาให้คุณเสมอ

• องค์กรสามารถจัดการงาน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• องค์กรสามารถ Control พนักงานได้


ดังนั้น โปรแกรม HR HumanSoft ที่มีการขึ้นระบบครั้งแรกให้ฟรี จึงเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์สำหรับทุก ๆ องค์กรได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้