PageView Facebook
date_range 10/05/2022 visibility 4672 views
bookmark HR Trend
เทคนิคการหาคนเข้าทำงานของ HRM ในองค์กรยุคใหม่ - blog image preview
Blog >เทคนิคการหาคนเข้าทำงานของ HRM ในองค์กรยุคใหม่

การหาคนเข้าทำงานในแต่ละองค์กรนั้น ล้วนต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพที่หลายด้าน จึงต้องใช้เทคนิคการหาคนเข้าทำงานของ HRM ยุคใหม่ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม


ปัญหาที่องค์กรต้องเจอเมื่อสรรหาบุคคลเข้าทำงาน

กระบวนการนั้นย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเช่นกัน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ของแต่ละองค์กรจึงควรเตรียมรับกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ ดังเช่น

• ปัญหาเรื่องมาตรฐานเกรดที่ไม่เท่ากัน

• ปัญหาเรื่องอัตราจ้างที่ไม่ลงตัว

• ปัญหาเรื่องของความไม่ชัดเจนขององค์กร

• ปัญหาระบบการคัดเลือกขาดประสิทธิภาพ และฝ่ายคัดสรรไม่มีศักยภาพพอ

• ปัญหาเรื่องทำเลที่ตั้งสำนักงานและการเดินทาง

การสรรหาคัดเลือกทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรได้พนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาทำงาน ซี่งกระบวนการคัดสรรเองก็ต้องมีประสิทธิภาพเช่นกันถึงจะสามารถหาพนักงานที่มีศักยภาพและคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรต้องการได้ องค์กรจึงต้องคอยสรรหาเทคนิคใหม่ ๆ ในการหาคนเข้ามาทำงาน


เทคนิคการหาคนเข้าทำงานของ HRM ในองค์กรยุคใหม่

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน หรือแม้กระทั่งการสมัครงานออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นอาวุธสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์กรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ยุคใหม่ เพื่อสรรหาบุคลากรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเทคนิคดังนี้


1. การลงประกาศรับสมัครงานออนไลน์

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ การประกาศรับสมัครงานออนไลน์กลายเป็นแหล่งประกาศหางานเป็นหลักขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นช่องทางยอดนิยมและประสบความสำเร็จมากสุดเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นแหล่งที่คล้ายกับการประกาศในหนังสือพิมพ์ในยุคก่อน แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า กระจายสื่อได้มากกว่า ตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า แหล่งประกาศหางานออนไลน์นั้นมีหลายระดับและเหมาะกับการคัดเลือกบุคคลที่ต่างรูปแบบกัน เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอพลิเคชั่นต่าง ๆ ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กรจึงควรดูความเหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละแหล่งให้ดี


2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดขั้นตอน

การสรรหาและคัดเลือกคนเข้าทำงานขององค์กรนั้น จะมีขั้นตอนและกระบวนการอีกมากมาย การเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการสัมภาษณ์งานได้ เช่น

• การมี Chatbot ในการถาม-ตอบ ข้อสงสัยของผู้สมัคร เพื่อลดเวลาในการตอบคำถามเดิม ๆ

• การใช้แบบทดสอบออนไลน์เพื่อทำ Personality Test

• เริ่มพิจารณาการนำระบบ Gamification เพื่อนำมาใช้คัดเลือกบุคคลเบื้องต้น

• การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น จาก VDO Clip แนะนำตัวสั้น ๆ

• การนำ Analytic มาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ Social Media ของผู้สมัครเพื่อทำนายคุณสมบัติในการทำงานบางประเภท

• การสัมภาษณ์งานผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อผู้สมัครจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยนั้นมีมากมาย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กรจึงควรเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับองค์กรและกลุ่มเป้าหมายด้วย3. มัดใจคนเก่ง ด้วยจุดเด่นขององค์กร

หลายองค์กรมักประสบปัญหาการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ หรือ คนเก่งนั่นเอง การนำเสนอจุดเด่นขององค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการประกาศรับสมัครงาน เพราะจะสามารถดึงดูดคนเก่งให้มาสมัครคัดเลือกกับองค์กรได้ เช่น องค์กรมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง ไม่ต้องลงเวลาทำงาน ซึ่งแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ที่ต้องการพนักงานในตำแหน่งเดียวกัน จะทำให้องค์กรดึงดูดคนเก่งให้อยากเข้ามาทำงานมากขึ้น ซึ่งสามารถนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Social Media ขององค์กร หรือในเว็บไซต์ประกาศงานต่าง ๆ จะทำให้เรามีพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวขององค์กรเพื่อดึงดูดคนเก่งและเหมาะสมกับองค์กรเรามากขึ้นด้วย

ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กรจึงควรเลือกนำเสนอจุดขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะได้เพิ่มโอกาสในการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานในองค์กร


4. สร้างเครือข่ายเพื่อเจอคนที่หลากหลาย

การสร้างเครือข่ายก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะเพิ่มโอกาสในการได้เจอคนที่หลากหลายและมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นอีเว้นท์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการเข้าไปมีตัวตนใน Social Media อาจทำให้เราเจอกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีศักยภาพแต่ไม่ได้รีบหางาน จึงต้องใช้ Social Media ทำให้พวกเขาเห็นแบรนด์ คุ้นเคย รู้จักและมีการเชิญชวนด้วยอีเวนต์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบริษัท ซึ่งเราสามารถตามหาคนเหล่านี้ได้ด้วยเครื่องมือ เช่น Social Listening Tool เครื่องมือที่ดูความเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ จากช่องทาง Social Media โดยใช้วิธี Set Keyword ไว้ล่วงหน้า เพื่อดักจับสิ่งที่คนพูดถึงเรา

ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กรโดยใช้ Social Media ในการสร้างเครือข่ายจะเพิ่มโอกาสให้องค์กรได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพหลากหลายเข้ามาในองค์กรมากขึ้น


สรุปเทคนิคการหาคนเข้าทำงานของ HRM ในองค์กรยุคใหม่สำคัญอย่างไร

การหาคนเข้าทำงานแต่ละองค์กรในยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำงานนั้น ล้วนต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพที่หลากหลายมากขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการหาคนเข้าทำงานของการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กรยุคใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวช่วย ซึ่งมีข้อดีดังนี้

• ประกาศรับสมัครได้ประสิทธิภาพ กระจายสื่อได้มากและตรงกลุ่มเป้าหมาย

• สามารถลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสัมภาษณ์งาน

• เพิ่มโอกาสในการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานในองค์กร


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้