PageView Facebook
date_range 19/09/2022 visibility 1700 views
bookmark HR Trend
"บริหารคน" ยังไงให้รุ่ง ของ HRM ยุคใหม่ - blog image preview
Blog >"บริหารคน" ยังไงให้รุ่ง ของ HRM ยุคใหม่

ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเตรียมตัวบริหารคนของ HRM ยุคใหม่ นั้นต้องเตรียมตัวอย่างไร บริหารแบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จมากที่สุด ในบทความนี้มีคำตอบ


รูปแบบการบริหารคนของ HRM ยุคใหม่ เป็นแบบไหนบ้าง

องค์กรที่เดินหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ แบบไม่มีวันหยุด แต่สิ่งที่ยังคงเป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กรในยุคใหม่นี้ ก็ยังหนีไม่พ้น “คน” หรือ “บุคลากร” ที่เป็นผู้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปเรื่อย ๆ ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ที่เปลี่ยนไปจากเดิม สร้างความสมดุล ระหว่างพนักงาน ระบบ Automation ต่าง ๆ ที่เข้ามา รวมถึงรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมี Generation ใหม่อย่าง GEN Z เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึงการปรับตัวให้ทัน Trendการทำงานที่คนทำงานยุคใหม่ต้องการ เพื่อให้สามารถรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพเอาไว้ได้ โดยแนวทางการปรับรูปแบบการบริหารคนของ HRM ยุคใหม่นั้น มีดังนี้


1. จ้างงานคนในมากกว่าใช้คนนอก

รูปแบบแรกของการปรับ HRM ในยุคใหม่นั้น เป็นส่วนของการจ้างงาน ซึ่งจะเน้นไปที่การเติมเต็ม หรือจ้างงานคนข้างใน มากกว่าการจ้างงานคนข้างนอก โดยสามารถสร้างกลไกได้ใน 2 มิติ คือ

• การสร้าง Internal Talent Marketplace การอัพสกิล (Upskill) รีสกิล (Reskill) ในหมู่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

• ผู้บริหาร ต้องมองเรื่องการสร้าง Internal Recruitment ซึ่ง HR พร้อมออกแบบการเติบโตของอาชีพ Career Path ใหม่ ๆ ให้ Talent สามารถเติบโตได้ในหลายทิศทาง (Multidirectional) มากขึ้น และให้ความสำคัญกับคนที่เก่งจากการมีทักษะรอบด้าน


2. บริหาร 4 GEN แบบไร้รอยต่อ

อีกรูปแบบของการปรับ HRM ในยุคใหม่นั้น คือต้องพร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ที่ครอบคลุมและรองรับการทำงานของคนอย่างน้อย 4 เจเนเรชัน อย่าง GEN Z, GEN Y, GEN X และ Baby Boomer เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข


3. ทำงานจากที่ไหนก็ได้

หน้าที่ของ HR ในรูปแบบ HRM ยุคใหม่นั้น คือ การหาจุดบาลานซ์ในหลากหลายมิติใหม่ ทั้งเรื่องรูปแบบการทำงาน และการดูแลคนในองค์กร เช่น การ On-Boarding การสื่อสารภายในองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงานการประเมินผลงานพนักงานที่เน้นผลลัพธ์ ตลอดจนการเสริมทักษะผู้บริหารในการบริหารจัดการทีมแบบ Virtual Communication เพื่อการเปลี่ยน Workplace ไปเป็น Hybrid Workplace ผสมผสานระหว่าง Virtual ทำงานจากที่ไหนก็ได้บางวัน และการเข้ามาทำงานที่บริษัทแบบ Face-to-Face ในบางวัน4. ปรับมุมคิด ต้อนรับ GEN Z

การใช้รูปแบบ HRM แบบเดิมในการบริหารคนต่าง Gen นั้น ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเมื่อ Gen Z กำลังเข้ามาในตลาดงาน ซึ่งมีการทำงานที่สุดขั้วต่างจาก Gen Y โดยสิ้นเชิง ดังนั้นการทำงานจึงต้องปรับมุมคิดใหม่ คิดให้ต่างมุมให้มากขึ้น เพื่อการทำงานร่วมกับ Gen Z ที่เน้นการ Mentor เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่ และสร้างผลงานแบบ High Productivity ซึ่งจะนำพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน


5. ทำงานกับ Gig Workforce ได้ดี

จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานั้น การจ้างงานถาวรเริ่มลดน้อยลง เพราะองค์กรเริ่มให้ความสนใจกับการจ้างคนเป็นงานๆ หรือ การจ้างเป็นรายสัญญา รายโปรเจค ซึ่งหลายองค์กรเริ่มหันมาใช้กลยุทธ์นี้มากขึ้น ทำให้ประเทศไทยมี Gig workforce เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การปรับ HRM ขององค์กรยุคใหม่ HR จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานประจำและเหล่า Gig ทั้งหลายผ่านนโยบายที่เหมาะสมการดูแลพนักงาน หรือพัฒนาทักษะทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมไปถึงการพัฒนาทักษะผู้บริหารให้ทำงานสื่อสารกับ Gig Workforce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


6. สร้างทักษะทางอารมณ์ ทักษะดิจิทัล และทักษะความคิด

รูปแบบสำคัญมาก ๆ ที่ HRM ยุคใหม่ต้องรีบปรับให้ไวที่สุด นั่นคือ การเริ่งเพิ่มทักษะใน 3 มิติ ได้แก่ ทักษะทางอารมณ์ ทักษะดิจิทัลและทักษะด้านความคิด เพราะทักษะเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในยุคใหม่ไปแล้ว คนในองค์กรจึงต้องมี "Digital Savvy" ที่หมายถึงเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และต้องมีการพัฒนาในเรื่องของความคิดที่จะช่วยเรื่องการเติบโตขององค์กรได้เป็นอย่างดี


7. ติดสปีดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้พนักงาน

อีกหนึ่งหน้าที่ของ HR ในการปรับรูปแบบ HRM ยุคใหม่นั้น คือต้องสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้กับพนักงาน เสริมศักยภาพของพนักงานผ่านการรีสกิลและอัพสกิลที่เหมาะสม จัดลำดับความสำคัญของทักษะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร คู่ขนานไปกับแผนการดำเนินงานขององค์กร และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเร่งติดอาวุธทักษะให้กับคนในองค์กร และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร


8. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร

เนื่องจากการมีส่วนร่วมของพนักงานนั้นสำคัญมาก และเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ รูปแบบที่ HRM ยุคใหม่ควรจัดการคือ การสร้างระบบนิเวศในการทำงานใหม่ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมิตรให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานไม่รู้สึกกดดันในการทำงานมากเกินไป


สรุปรูปแบบ HRM กับการบริหารคนสำหรับองค์กรยุคใหม่

รูปแบบสำหรับบริหารคนของ HRM ยุคใหม่ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น สามารถเป็นตัวช่วยให้ “ผู้บริหาร” และ “HR” มองเห็นภาพรวมในการบริหารคนที่กำลังเกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นาน สามารถเป็นแนวทางในการปรับรูปแบบการ “บริหารคน” ในยุคใหม่ ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ทำให้องค์กรเข้าใกล้ความสำเร็จมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้