PageView Facebook
date_range 09/05/2024 visibility 174 views
bookmark HR Knowledge
Q&A ค่ากะดึก ถือเป็นค่าจ้างหรือไม่? - blog image preview
Blog >Q&A ค่ากะดึก ถือเป็นค่าจ้างหรือไม่?

ไขข้อข้องใจให้กับลูกจ้าง ว่าค่ากะดึก ถือเป็นเงินค่าจ้างหรือไม่? อีกทั้งวิธีคิดค่ากะดึก มีวิธีการคิดอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝาก ไปหาคำตอบได้จากบทความนี้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Q: ค่ากะดึก ถือเป็นค่าจ้างไหม?A: ค่ากะดึก ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง เนื่องจาก เป็นการจ่ายเงินให้กับพนักงานหรือลูกจ้างที่ทำงานกะดึกเท่านั้น โดยนายจ้างมีเจตนารมณ์เพื่อต้องการช่วยเหลือลูกจ้างในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น

 

ตามกฎหมายแล้ว ค่ากะดึก ไม่ได้ถือเป็นเงินค่าจ้างโดยตรง แต่นายจ้างสามารถจ่ายค่ากะดึก เพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานกะดึก เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติม โดยนายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันได้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกัน


Q: ค่ากะดึก คิดยังไง?A: วิธีคิดค่ากะดึก ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น นโยบายขององค์กร, ความเสี่ยงของการทำงาน, ทักษะและประสบการณ์ของลูกจ้าง เป็นต้น


การคิดค่ากะดึก มีหลายปัจจัยที่นายจ้างต้องพิจารณา โดยมีปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้

 

นโยบายขององค์กร

  • ในบางองค์กรมีนโยบายจ่ายค่ากะดึก ให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานกะดึกเป็น อัตรา ร้อยละ (%) ของ ค่าจ้างปกติ เช่น จ่ายค่ากะดึก 30% ของ ค่าจ้างปกติ โดยลูกจ้างที่ทำงานกะดึก จะได้รับ ค่าจ้าง เพิ่มเติม 30 บาท สำหรับทุก ๆ 100 บาท ของค่าจ้างปกติ
  • บางองค์กรจ่าย ค่ากะดึก เป็นจำนวนเงินที่ตายตัว เช่น จ่ายค่ากะดึก 50 บาท/กะ ไม่ว่า ค่าจ้างปกติ ของลูกจ้างจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ตาม

 

ความเสี่ยงของงาน

  • การคิดค่ากะดึก ขึ้นอยู่กับประเภทงานที่ลูกจ้างทำอยู่ หากมีความเสี่ยงมาก นายจ้างอาจจะพิจารณาการจ่ายค่ากะดึกเพิ่มเติมให้ตามสมควร เช่น
  • งานบางประเภทอาจมีความเสี่ยงในการทำงานสูง เช่น งานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักร, งานที่ต้องทำงานในที่สูง, งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี เป็นต้น

 

ทักษะและประสบการณ์ของลูกจ้าง

  • โดยนายจ้างอาจจะพิจารณาค่ากะดึกให้กับลูกจ้างที่มีทักษะและประสบการณ์การทำงานที่สูงกว่าลูกจ้างคนอื่น ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจ และช่วยเหลือพนักงานได้อีกทางหนึ่งด้วยสรุป Q&A ค่ากะดึก ถือเป็นค่าจ้างหรือไม่?

โดยสนุปแล้วค่ากะดึก ไม่ถือเป็นค่าจ้าง เนื่องจากเงินในส่วนนี้เป็นเพียงค่าตอบแทนที่นายจ้างต้องการมอบให้ลูกจ้าง เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมและเป็นการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้กับลูกจ้างอีกด้วย

ค่ากะดึก ถือเป็นค่าตอบแทนที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องพูดคุยและตกลงร่วมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกัน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้