PageView Facebook
date_range 19/04/2024 visibility 356 views
bookmark HR Knowledge
เปิด! พฤติกรรมการทำงานของพนักงานที่ HR ไม่ควรให้ผ่านทดลองงาน - blog image preview
Blog >เปิด! พฤติกรรมการทำงานของพนักงานที่ HR ไม่ควรให้ผ่านทดลองงาน

พฤติกรรมการทำงานแบบไหนที่ HR ควรพิจารณาไม่ให้ผ่านทดลองงาน เพื่อคัดเลือกผู้สมัครหรือว่าที่พนักงานประจำที่มีศักยภาพและเหมาะสมมากที่สุดเข้ามาทำงานในองค์กร


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :

พฤติกรรมการทำงานไหน? ที่ HR ไม่ควรให้ผ่านทดลองงาน


แน่นอนว่าทุกองค์กรย่อมต้องการบุคลากรที่มีทั้งศักยภาพและพฤติกรรมการทำงานที่ดี เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมีความสุขมากที่สุด โดยพฤติกรรมการทำงานที่ HR ควรพิจารณาไม่ผ่านทดลองงานนั้นมีดังนี้
1. เข้างานสายทุกวัน

หากพนักงานเข้างานสายบ่อยครั้งจนเกินไป โดยไม่มีเหตุจำเป็น ย่อมแสดงให้เห็นว่าพนักงานคนนั้นไม่เคารพกฎระเบียบ หรือไม่สามารถอยู่ในกฎระเบียบที่องค์กรกำหนดไว้ได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับการทำงานในภาพรวมอีกด้วย


2. ขาดความตั้งใจ

การขาดความตั้งใจในที่นี้ หมายถึงพนักงานที่ทำงานแบบลวกๆ ทำงานให้เสร็จไปวันๆ ไม่ได้นึกถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา ซึ่งหากงานที่ทำไปแบบลวกๆ นั้นเกิดข้อผิดพลาด ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่มากก็น้อย ดังนั้น การขาดความตั้งใจในการทำงานจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ HR ควรพิจารณาไม่ให้ผ่านทดลองงาน


3. ทำงานผิดซ้ำซาก

หากพนักงานทำงานแบบไม่มีความละเอียดเลย ผิดแล้วผิดเล่า ผิดซ้ำซากในประเด็นเดิมๆ ไม่คิดที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความผิดพลาดนั้น HR ก็ควรที่จะพิจารณาไม่ให้ผ่านการทดลองงาน เพราะอาจทำให้ทั้งองค์กรและเพื่อนร่วมงานมีปัญหาได้


4. เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับพนักงานบางคนที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ หรือปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ เรื่องนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ในการทำงานเลยก็ว่าได้ เพราะจะทำให้ระบบการทำงานต่างๆ มีปัญหาเกิดขึ้น และอาจทำให้เกิดความผิดพลาดมากขึ้นในอนาคต


5. ไม่พัฒนาตัวเอง

พนักงานบางคนที่เริ่มงานใหม่ อาจมีความมั่นใจ และคิดว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่นๆ ไม่ยอมรับฟังการสอนงานของเพื่อนร่วมงาน หรือพี่เลี้ยง หรือที่บางคนเรียกว่า “หัวโขน” ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาตนเอง และไม่สามารถต่อยอดงานที่ได้รับมอบหมายในระยะยาวได้ จึงเป็นเหตุผลให้ HR พิจารณาไม่ผ่านทดลองงาน


6. เสพติด Social Media มากเกินไป

การเสพติด Social หรือการเล่นมือถือในเวลางานมากเกินไป เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะบางคนอาจเล่นจนกระทบกับการทำงาน ทำให้ทำงานไม่ทันบ้าง ทำงานผิดพลาด ขาดสมาธิบ้าง และที่สำคัญคือ อาจทำให้เกิดการเปรียบเทียบในบทบาทการทำงานระหว่างทีมขึ้นมาได้


7. ระบายเรื่องงานผ่าน Social Media

ในยุคนี้ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็มักจะโพสต์ลง Social กันหมด แม้กระทั่งเรื่องการทำงาน เพราะในชีวิตการทำงานนั้น ย่อมพบเจอกับปัญหามากมายหลายรูปแบบ แต่หากโพสต์เรื่องชีวิตการทำงานไปแล้วนั้น อาจเกิดเป็นดาบสองคมขึ้นได้ เพราะเป็นเนื้อหาที่พาดพิงถึงองค์กร ดังนั้นการโพสต์เรื่องงานจึงเป็นพฤติกรรมที่อาจมีผลไม่ดีต่อองค์กรในระยะยาวได้ HR จึงควรพิจารณาไม่ผ่านการทดลองงาน


8. ไม่มีความสุภาพ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับองค์กรเป็นอย่างมาก คือ การไม่มีความสุภาพ หรือไม่มีสัมมาคารวะนั่นเอง เพราะการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้อาวุโสนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมหลักๆ ขององค์กรในประเทศไทย หากพนักงานไม่มีข้อนี้เลยก็อาจทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ยาก


สรุปพฤติกรรมการทำงาน ที่ HR ไม่ให้ผ่านทดลองงาน


ทั้ง 8 เหตุผลดังกล่าวที่ HR ควรพิจารณาไม่ให้พนักงานผ่านการทดลองงานนี้ ล้วนเป็นเหตุผลที่บอกได้ว่า พนักงานคนใหม่นี้ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับองค์กร ไม่ว่าจะเรื่องประสิทธิภาพของงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นหากพนักงานมีพฤติกรรมเหล่านี้ ก็ควรเรียกมาตักเตือนและถามไถ่ถึงปัญหา แต่หากเตือนแล้วพนักงานไม่ปรับปรุงตัว การพิจารณาไม่ผ่านทดลองงานก็อาจจะเป็นหนทางที่ปฏิเสธไม่ได้


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้