PageView Facebook
date_range 11/04/2024 visibility 383 views
bookmark HR Knowledge
Checklistวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่ดึงดูดใจคนเก่ง พร้อมตัวอย่าง - blog image preview
Blog >Checklistวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่ดึงดูดใจคนเก่ง พร้อมตัวอย่าง

เช็กลิสต์! วัฒนธรรมองค์กรที่ดึงดูดใจคนเก่ง และรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไปนาน โดยจะมีวัฒนธรรมองค์กรแบบไหน มีตัวอย่างองค์กรใดบ้าง มาเช็กได้ในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร


วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร?... “วัฒนธรรมองค์กร” (Organizational Culture) คือ รูปแบบพฤติกรรม ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และความคิด ที่พนักงานในองค์กรมีร่วมกัน สะท้อนถึงวิถีชีวิต การทำงาน และบรรยากาศภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรนั้นจึงเปรียบเสมือน DNA ขององค์กรที่ใช้ในการบ่งบอกตัวตน โดยวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ของผู้นำ HR พนักงาน และผู้ที่มีส่วนข้องกับองค์กรหล่อหลอมผ่าน ประสบการณ์ร่วมกัน กฎระเบียบ และการทำงานร่วมกันจนเกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 

ทั้งนี้ ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น การดึงดูดและรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จได้ โดยการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จึงเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ช่วยดึงดูดคนเก่งให้มาร่วมงานและสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ภายในองค์กรได้


วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่ดึงดูดใจคนเก่ง

วัฒนธรรมองค์กรเรียกได้แล้วส่งผลกระทบต่อทุกแงมุมขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวกำหนดวิถีการทำงานของสมาชิกในองค์กรให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน โดยวัฒนธรรมองค์กรที่ดึงดูดใจคนเก่งเข้ามาร่วมทำงาน มีดังนี้

 


วัฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่น

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่นด้านการทำงาน เช่น Work From Anywhere, Work from home หรือแบบ Hybrid work ถือเป็นการตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบัน ช่วยให้พนักงานได้ออกแบบชีวิตการทำงานและแบ่งเวลาการทำงานของตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน Work-life balance ให้พนักงานได้มีความสุขกับการทำงาน

 

ส่งเสริมการพัฒนาอยู่เสมอ

วัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมนั้นเกิดจากการที่พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยหากองค์กรเปิดกว้างในเรื่องของการพัฒนาพนักงานทั้ง การพัฒนาศักยภาพการทำงาน พัฒนาความรู้ Upskill Reskill และพร้อมที่จะลงทุนในการพัฒนาพนักงาน หรือฝึกอบรมพนักงาน แสดงให้เห็นถึงองค์กรให้ความสำคัญกับความสำเร็จและความก้าวหน้าของพนักงานในสายอาชีพ อีกทั้งยังสามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรได้อีกด้วย และที่สำคัญช่วยดึงดูดให้คนเก่ง ๆ อยากเข้ามาร่วมทำงานกับองค์กรของเราได้

 

ผู้นำองค์กรมีภาวะความเป็นผู้นำ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำองค์กรและ HR ดั่งวลีที่ว่า “ผู้นำดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” ดังนั้นการที่องค์กรมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ก็จะช่วยสร้างจุดแข็งให้แก่องค์กรในเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

วัฒนธรรมองค์กรที่มีความเท่าเทียม

ปัจจุบันเรื่องความเท่าเทียมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกเรื่องเพศ หรือความอาวุโส เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมาก นอกจากนี้ความเท่าเทียมในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นก็เป็นสิ่งที่ผู้นำควรยึดปฏิบัติด้วยเช่นกัน การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ เสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญ และยอมรับความคิดเห็นของพนักงาน

 

เน้นผลลัพธ์มากกว่าชั่วโมงการทำงาน

วัฒนธรรมองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องการ คือ วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ หรือชิ้นงานที่ออกมา มากกว่าชั่วโมงการทำงาน เพราะการที่พนักงานอยู่ออฟฟิศตามชั่วโมงการทำงานที่กำหนด ก็ไม่ได้เป็นการการันตีผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพของชิ้นงานนั้น ๆ เสมอไป เพราะคนเก่งหรือคนรุ่นใหม่เชื่อว่า การวัดผลงานจากผลลัพธ์จะสะท้อนถึงความสามารถ ทักษะ และประสิทธิภาพของพนักงานได้ดีกว่า ไม่จำเป็นต้องวัดผลจากจำนวนชั่วโมงที่นั่งทำงานนั่นเอง


ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กร

ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กรจากบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่มีนโยบายการบริหารคนในองค์กร และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ดึงดูดใจคนเก่งเข้ามาร่วมทำงาน

  • Netflix: วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความยืดหยุ่น พนักงานมีอิสระในการทำงาน วัดผลจากผลงาน ไม่เน้นวิธีการในการทำงานแต่เน้นที่ผลลัพธ์ ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน

 

  • Google: องค์กรที่ขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง และ work-life balance จึงทำให้ Google สามารถดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลก และประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจเทคโนโลยี

สรุปวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่ดึงดูดใจคนเก่งมาทำงาน

วัฒนธรรมองค์กรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้คนเลือกเข้าทำงานเป็นอันดับต้น ๆ วัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะรักษาพนักงานเก่าให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ และยังดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาสนใจองค์กรเพิ่มมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้