PageView Facebook
date_range 23/08/2022 visibility 8265 views
bookmark HR Knowledge
ปัญหาบุคคลในองค์กรที่ HRM ควรเตรียมรับมือ - blog image preview
Blog >ปัญหาบุคคลในองค์กรที่ HRM ควรเตรียมรับมือ

ในการทำธุรกิจ หนึ่งปัญหาที่สำคัญคือ ปัญหาบุคคลในองค์กร ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ควรเตรียมการรับมือไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ส่วนปัญหานั้นมีอะไรบ้าง มาดูกัน


ปัญหาบุคคลในองค์กร ที่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ขององค์กรควรเตรียมรับมือ


ในการทำธุรกิจ เรามักจะคิดถึงเรื่องของการเงิน สินค้า การให้บริการ หรือการตลาด มาก่อนเป็นสำคัญและส่วนใหญ่ก็จะวางแผนไว้กับเรื่องต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งอาจลืมไปว่ามีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ ปัญหาเรื่อง “คน” หรือ “บุคคล” นั่นเอง เพราะบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนองค์กรเลยทีเดียว การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาสำหรับ HRM ในองค์กร จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งเช่นกัน โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่มักเกิดในองค์กร ได้แก่


1. ไม่รู้งาน

ในความไม่รู้งานนี้ อาจกล่าวอีกอย่างว่าคือการไม่รู้หน้าที่ หรือทำงานไม่ถูกต้องตามกระบวนการ การลำดับความสำคัญไม่เป็น เมื่อเกิดปัญหาบุคคลเหล่านี้มักจะไม่เข้าใจว่าตนเองไม่ดีตรงไหน ซึ่งหากลำดับงานไม่เป็น ลำดับความสำคัญไม่ได้ ก็ไม่ต่างจากการไม่รู้งานจริง ๆ เพราะอาจทำให้องค์กรได้รับผลกระทบของสิ่งนี้ การประสานงาน มีปัญหา นำสู่ประสิทธิภาพของทั้งระบบ เสียหาย ที่เห็นชัดคือ ล่าช้าไปอย่างแน่นอน ดังนั้น HRM ขององค์กรจึงควรมีแผนรองรับสำหรับการเกิดปัญหานี้ไว้ด้วย


2. ขาดแรงจูงใจ

การขาดแรงจูงใจของแต่ละบุคคลนั้น เปรียบเสมือนคำว่า Burn out คือ หมดไฟในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่พบเจอได้กับทุกคน ทุกตำแหน่ง ต้นกำเนิดของการขาดแรงจูงใจนั้นมีมากมายหลากหลาย เช่น การรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมของหัวหน้างาน การไม่ยอมรับระบบใหม่ ๆ รวมถึงการรู้สึกว่างานเยอะเกินกว่าที่จะรับไหว ซึ่งการขาดแรงจูงใจนั้น อาจไม่ใช่บุคคลที่ไม่ดี หรือไม่เก่ง แต่อาจเป็นบุคคลที่เคยทำงานดีมาก ๆ มาก่อน และสามารถเรียกอาการเหล่านี้ได้ว่า “ภาวะ” ดังนั้น HRM ขององค์กรควรมีแผนรองรับกับปัญหาการขาดแรงจูงใจของแต่ะละบุคคลไว้ด้วยเช่นกัน3. ความสัมพันธ์

ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลนั้น เป็นปัญหาที่ HRM ควรมีแผนรองรับ เพราะเป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับการทำงานเป็นอย่างมาก อาจเกิดได้กับบุคคลเป็นกลุ่มด้วยเช่นกัน ถ้ากล่าวรวม ๆ ย่อมเกิดจากทัศนคติ อคติ เป็นสำคัญ โดยอาจมีที่มาแตกต่างกัน และหลาย ๆ ครั้งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียว เช่น พูดผิดหูกัน เข้าใจผิดกัน แต่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากพฤติกรรมบางอย่างของคนนั้น ๆ เช่น ชู้สาว ซึ่งปัญหาความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นกับคู่ที่มีสัมพันธ์กันเท่านั้น แต่คนรอบตัวที่ทำงานที่ทราบเรื่อง แล้วไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็พาลเกลียด คนใดคนหนึ่งในนั้นไปได้


4. การปกครอง

ปัญหาเรื่องการปกครองนั้น ไม่ได้เกิดแค่จากหัวหน้างาน หรือผู้บริหารเท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นจาก โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน ระบบงานซ้ำซ้อน จนคล้าย ๆ ว่าไม่รู้ใครจะเป็นหัวหน้าดี แต่แน่นอนว่าตัวหัวหน้างานเองก็เป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้น HRM ขององค์กรควรเตรียมรับปัญหาการปกครองนี้ไว้ด้วยเช่นกัน


5. มลพิษ Toxic

ปัญหานี้มีด้วยกันหลายประเภท เช่น บุคคลประเภทที่ทำงานดี ชอบโชว์เก่ง โชว์เดี่ยวเพื่อตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นมลพิษสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมาก และอีกหนึ่งประเภทที่ชัดเจนคือ บุคคลที่ “พร้อมจะชน” อารมณ์ขึ้นง่าย ไม่ยอมใคร ทำให้ประสานงานกับใครไม่ค่อยได้ หรือบางประเภทที่ให้ผลลัพธ์คล้ายกันคือ บุคคลที่มีการสื่อสารบกพร่อง งง ๆ มึน ๆ ตลอดเวลา การคุยงานยากลำบาก แบบนี้ส่งผลเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การแสดงออกโดยทั่วไป แต่ใน Social Network ก็สามารถทำให้รับรู้ได้เช่นกัน HRM ขององค์กรจึงควรหาวิธีแก้ปัญหานี้ไว้ด้วยเช่นกัน


6. Ice Berg

Ice Berg เมื่อฟังคำนี้แล้วให้นึกถึงภูเขาน้ำแข็งจริง ๆ เพราะเป็นบุคคลที่ไม่ยอมรับอะไรใหม่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่าย ๆ คล้าย ๆ กับคนสูงวัยที่ไม่ยอมรับเทคโนโลยี บุคคลประเภทนี้อาจทำให้องค์กรพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ยาก HRM จึงควรมีแผนรองรับกับปัญหานี้เช่นกัน


สรุปปัญหาบุคคลในองค์กร ที่ HRM ควรเตรียมรับมือ สำคัญอย่างไรกับองค์กร

จากปัญหาบุคคลแต่ละประเภทที่กล่าวมานั้น ครอบคลุมหลากหลายปัญหา ในหลากหลายองค์กรธุรกิจและปัญหาเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกองค์กรแน่นอน เมื่อองค์กรรู้แล้วว่าอาจเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น ควรให้ความสำคัญกับเรื่องบุคคลและเตรียมหาวิธีรับมือไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร (HRM) ในองค์กร เพื่อการแก้ปัญหาที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้