PageView Facebook
date_range 14/10/2022 visibility 63756 views
bookmark HR Knowledge
สลิปเงินเดือนออนไลน์ฟรี ตรวจสอบเงินเดือนง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว - blog image preview
Blog >สลิปเงินเดือนออนไลน์ฟรี ตรวจสอบเงินเดือนง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว

ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนของตนเองในรูปแบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ฟรี ได้ง่าย ๆ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการตรวจสอบเงินเดือนแบบออนไลน์กัน


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


ทำความรู้จักกับสลิปเงินเดือนออนไลน์ฟรี


สลิปเงินเดือนออนไลน์ฟรี คือ เอกสารที่องค์กรออกให้พนักงานในทุก ๆ เดือน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเองในแต่ละเดือน หรือใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินให้พนักงาน ซึ่งสลิปเงินเดือนออนไลน์นั้น จะออกมาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จาก Application หรือจากโปรแกรมสลิปเงินเดือนฟรี ซึ่งพนักงานสามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือนของตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลย โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้งเงินเดือน ค่าโอที เบี้ยขยัน รายได้ต่าง ๆ การหักขาด ลา มาสาย และรายหักต่าง ๆ  รวมถึงภาษี ประกันสังคม เป็นต้น วิธีนี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและ HR แล้วยังช่วยประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงที่พนักงานอื่นจะทราบข้อมูลเงินเดือน ได้อีกด้วย


Tips! อ่านความสำคัญของสลิปเงินเดือนเพิ่มเติมได้ที่ >> สลิปเงินเดือนคืออะไร


สลิปเงินเดือนออนไลน์ มีแบบไหนบ้าง?

1.แบบที่ HR เป็นผู้สร้างเอง


สลิปเงินเดือนแบบที่ HR เป็นผู้สร้างเองเป็นสลิปเงินเดือนที่ HR ทำการสร้างขึ้นมา เพื่อให้พนักงานตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนของตนเองในเดือนนั้น ๆ โดยรายละเอียดในสลิปเงินเดือนจะแจกแจงข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของพนักงาน เช่น ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และยอดรวมเงินเดือนสุทธิให้กับพนักงาน จากนั้น HR ทำการจัดส่งสลิปเงินเดือนให้กับพนักงานผ่าน Email ทีละคน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดส่งได้


2.แบบที่โปรแกรมคำนวณเงินเดือนสร้างสลิปเงินเดือนออนไลน์ให้


สลิปเงินเดือนแบบที่โปรแกรมคำนวณเงินเดือนสร้างสลิปเงินเดือนออนไลน์ให้เป็นรูปแบบที่โปรแกรมทำการคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงาน และทำการออกสลิปเงินเดือนให้อัตโนมัติ ซึ่งพนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนของตนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทันที โดยที่ HR ไม่ต้องจัดส่งให้กับพนักงานอีกครั้ง ลดการทำงานที่ซับซ้อนให้กับ HR


ขั้นตอนการตรวจสอบสลิปเงินเดือนออนไลน์ฟรี ด้วยโปรแกรม HumanSoft


โปรแกรม HumanSoft เป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ HR ในการคำนวณเงินเดือน รวมไปถึงในเรื่องของสลิปเงินเดือนก็เช่นกัน HR และพนักงานสามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ สามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้ดังนี้


1. HR หรือ ผู้ทำเงินเดือนตรวจสอบสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน

HR หรือผู้ทำเงินเดือนสามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือนให้กับพนักงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยมีวิธีการตรวจสอบสลิปเงินเดือน 2 วิธี ดังนี้

  • ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เข้าสู่ระบบ HumanSoft ไปที่เมนู “การประมวลผลเงินเดือน” เลือกเมนูการคำนวณเงินเดือน > คำนวณเงินเดือน จากนั้นเลือกพนักงานที่ต้องการตรวจสอบสลิปเงินเดือน > สรุปผลการคำนวณเงินเดือน > เลือกสลิปเงินเดือน
  • ตรวจสอบทั้งองค์กร ไปที่เมนู “การประมวลผลเงินเดือน” เลือกเมนูการคำนวณเงินเดือน > คำนวณเงินเดือน > ปิดงวดบัญชี จากนั้นเลือกสลิปเงินเดือน

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จะต้องทำการปิดงวดบัญชีให้เรียบร้อยจึงจะสามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือนทั้งองค์กรได้

โดยทั้ง 2 วิธีนี้ HR จะต้องตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนให้กับพนักงานให้เรียบร้อยว่าผลการคำนวณที่คำนวณออกมานั้นถูกต้องหรือไม่ หรือการแสดงผลของสลิปเงินเดือนว่าเป็นอย่างไร ก่อนทำการจัดส่งสลิปเงินเดือน หรือเปิดเผยข้อมูลเงินเดือนผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับพนักงานเพื่อทำการตรวจสอบหรือรับทราบข้อมูลเงินเดือนของตนเองอีกครั้ง


2. พนักงานตรวจสอบสลิปเงินเดือนของตนเองพนักงานสามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือนของตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ แอปพลิเคชัน HumanSoft เว็บเบราว์เซอร์ และ Line OA

  • แอปพลิเคชัน HumanSoft เข้าแอปพลิเคชัน HumanSoft เลือกที่ขีด 3 ขีด จากนั้นเลือกเมนู “เงินเดือน” > สรุปเงินเดือน > เลือกสลิปเงินเดือน

สามารถดูคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ >> คู่มือการใช้งานสรุปเงินเดือน

  • เว็บเบราว์เซอร์ พนักงานเข้าสู่ระบบ HumanSoft เลือกเมนู “ข้อมูลของท่าน” เลือกข้อมูลคำนวณเงินเดือน > สรุปผลการคำนวณ > เลือกสลิปเงินเดือน
  •  Line OA เข้าระบบด้วย Line OA เลือกเมนู “การประมวลผลเงินเดือน” จากนั้นเลือกสลิปเงินเดือนในรอบเดือนที่ต้องการ

 สามารถดูคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ >> คู่มือการใช้งาน Line OA การดูสลิปเงินเดือน

โดยทั้ง 3 วิธีนี้ พนักงานจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่าข้อมูลเงินเดือนของตนเอง มีรายการรายรับ เช่น คำนวณเงินเดือน โอที หรือรายการรายจ่าย เช่น ถูกหักขาดงาน ลางาน ที่ถูกหักไปจากเงินเดือนในรอบเดือนดังกล่าวว่าผลการคำนวณเงินถูกต้องหรือไม่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง


สรุปข้อดีของสลิปเงินเดือนออนไลน์ฟรี

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสลิปเงินเดือนออนไลน์ฟรีจากโปรแกรมสลิปเงินเดือนนั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย รวดเร็ว และความปลอดภัยอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับทั้ง HR และพนักงานสลิปเงินเดือนนอกจากจะสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนของตนเองแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกรรมต่าง ๆ ได้อีกมากมาย


ปัจจุบันมีโปรแกรมสลิปเงินเดือน เช่น โปรแกรม HumanSoft ที่สามารถออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้ (ePaySlip) ทำให้ HR มีความสะดวก รวดเร็วในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งพนักงานยังสามารถดูหรือตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนดังที่กล่าวมา ทำให้ทุก ๆ สิ้นเดือน HR ไม่ต้องพิมพ์เอกสารสลิปเงินเดือนแจกพนักงานทีละคน และลดความเสี่ยงที่พนักงานคนอื่นจะทราบข้อมูลได้อีกด้วย โปรแกรม HumanSoft จึงเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์สำหรับหลาย ๆ องค์กรเช่นเดียวกัน ทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้เลย


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้