PageView Facebook
date_range 16/01/2024 visibility 13417 views
bookmark HR Knowledge
เช็กขั้นตอนการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2567 - blog image preview
Blog >เช็กขั้นตอนการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2567

ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ควรรู้ เช็กวิธีเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2567 ยื่นได้ผ่าน 4 ช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567


อ่านบทความเพิ่มเติม


การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี


สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งในปี 2567 มีสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์จำนวน 267 แห่ง แยกเป็นสถานพยาบาลภาครัฐจำนวน 170 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 97 แห่ง

 

สถานพยาบาลประกันสังคมสามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง สามารถใช้สิทธิเปลี่ยนเพราะเหตุจำเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตนไม่ได้มีการเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้สามารถยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ โดยต้องดำเนินการในช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 31 มีนาคมของทุกปี


ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล


การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากนายจ้าง หรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือทางสายด่วน 1506 ซึ่งในปี 2567 มีสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์จำนวน 267 แห่ง แยกเป็นสถานพยาบาลภาครัฐจำนวน 170 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 97 แห่ง สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ได้ดังนี้ >> รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมปี 2567

 

โดยการเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง และให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว และมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด


ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานพยาบาลทำได้ผ่าน 4 ช่องทาง


ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ด้วยการไปยื่นเรื่องด้วยตนเอง หรือยื่นผ่านออนไลน์ก็สามารถทำได้ โดยสามารถยื่นผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้1.ทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก กด “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล” เลือกเหตุผลการเปลี่ยน เลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการ กดยอมรับข้อตกลงพร้อมบันทึก

 

2.ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai (สำนักงานประกันสังคม)

เลือก “ข้อมูลของผู้ประกันตน” พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อเข้าระบบหรือสมัครสมาชิก เลือกไปที่เมนู “เปลี่ยนสถานพยาบาล” เลือกเหตุผลการเปลี่ยน เลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการ แล้วกดยอมรับข้อตกลง พร้อมยืนยัน

 

3.ยื่นด้วยตนเอง

ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

4. ทำรายการผ่าน SSO Connect

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน SSO Connect IOS หรือ Android / กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมระบุสาเหตุการเปลี่ยนโรงพยาบาล / เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ / ยอมรับเงื่อนไขและเลือกยืนยัน

 

Tips อ่านบทความต่อเพิ่มเติม >> วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมง่าย ๆ ผ่าน SSO Connect


เช็กผลเปลี่ยนสถานพยาบาล


สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานกับนายจ้าง สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลการเปลี่ยนเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS หรือสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือแอด Line @ssothai หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพ


สรุปขั้นตอนการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2567


เป็นอย่างไรบ้างคะ กับข้อมูลขั้นตอนการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2567 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ท่านสามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง โดยต้องดำเนินการในช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 31 มีนาคมของทุกปี ท่านต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะวลา 15 เดือน ในกรณีที่ผู้ประกันตนสิ้นสภาพแล้ว จะยังสามารกใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพ ท่านสามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่าน 4 ช่องทางง่าย ๆ จะยื่นเรื่องแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  www.sso.go.th หรือจะเดินไปทางไปยื่นเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้เช่นกันค่ะ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้