PageView Facebook
date_range 15/09/2023 visibility 17444 views
bookmark HR Knowledge
การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน - blog image preview
Blog >การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน

ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเงินเดือนพนักงาน ว่ามีหลักวิธีการคิดอย่างไร และใครที่จะต้องเป็นผู้หักภาษี 


บทความเกี่ยวกับภาษีที่คุณอาจสนใจ :ว่าด้วยเรื่องของภาษี


ภาษี เป็นเรื่องสำคัญที่แต่ละกิจการจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ ทั้งการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ รวมไปถึงภาษีที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงานต่าง ๆ อีกด้วย 


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ อะไร?


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่กำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษีไว้ล่วงหน้าสำหรับการจ่ายเงินได้บางประเภท และนำส่งเงินได้นั้นให้กับกรมสรรพากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างแรงงานคืออะไร?


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างแรงงาน คือ การเสียภาษีรูปแบบหนึ่งซึ่งผู้จ่ายที่จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล จะต้องหักไว้ก่อนจ่ายค่าจ้างแรงงาน โดยแบ่งออกได้เป็น


  • ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้าง เงินเดือน คือเงินที่จ่ายให้แก่คนทำงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะจ่ายเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน
  • ค่าตอบแทนแรงงานอื่นๆ เช่น เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เงินพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากเงินโบนัสและค่าล่วงเวลา คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างแรงงาน ตามอัตราก้าวหน้า


การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน


สำหรับกิจการที่มีการจ้างแรงงาน ทางสรรพากรกำหนดการจ้างแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส ที่จัดอยู่ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(1) และ 40(2) ต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราก้าวหน้า 


โดยการหักภาษีตามอัตราก้าวหน้า คือ การประมาณรายได้พนักงานทั้งปีหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเพื่อหาเงินได้สุทธิไปคูณอัตราภาษีตามอัตราก้าวหน้า (0%-35%) แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยของภาษีหัก ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือน ดังนี้ตัวอย่าง  

พนักงาน A มีเงินเดือนตลอดปี  460,000 บาท มียอดค่าใช้จ่าย 100,000 บาท ค่าลดหย่อนส่วนตัวและค่าใช้จ่ายประกันสังคม 69,000 บาท จะสามารถคำนวณได้ดังนี้


รายได้สุทธิ  =   460,000-100,000-69,000 = 291,000 

ภาษีที่ต้องจ่าย = 141,000 X 5% = 7,050 บาทภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ละเดือน  =  7,050/12 = 587.50 บาท


นอกจากการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างแรงงาน หรือเงินเดือนพนักงานข้างต้นแล้ว การจ้างแรงงานประเภทอื่นๆ ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3% พร้อมกับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) และนำส่งข้อมูลแก่สรรพากร 


PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยให้กิจการจัดการภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยฟีเจอร์ PEAK Tax ระบบจัดการภาษีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างใบหักภาษี ณ ที่จ่าย สร้างแบบ ภ.ง.ด. แบบ ภ.พ. 30 


นอกจากนี้ PEAK ก็ยังมีการเชื่อมต่อกับ HumanSoft แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานฝ่ายบุคคลเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบการลงเวลาการงาน เอกสารและการอนุมัติ การคำนวณเงินเดือน สลิปเงินเดือน ตลอดจนรายงานต่างๆ มีการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกับ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หลังจากที่ผู้ประกอบการมีการผูกผังบัญชีกับ PEAK เมื่อมีการทำจ่ายเงินที่ Humansoft ระบบจะส่งข้อมูลมาที่ PEAK โดย PEAK จะบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือนนั้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ อีกด้วย


สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า HumanSoft รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อสำหรับลูกค้าที่สนใจใช้งาน โปรแกรมบัญชี PEAK รับสิทธิพิเศษแบบจุใจ


ต่อที่ 1 ทดลองใช้งาน PEAK Pro Plus ฟรี 1 เดือน

ต่อที่ 2 รับส่วนลด 10% เมื่อ สมัคร PEAK Pro Plus ระยะเวลา 1 ปี

*ลงทะเบียนรับโค้ดสิทธิพิเศษส่วนลด แพ็คเกจ PEAK PRO Plus ได้ที่ https://bit.ly/codepeakhms

เมื่อสมัครแล้วรับต่อที่ 3 !

ต่อที่ 3 เชื่อม API กับ HumanSoft ฟรี 2,000 รายการ


สำหรับลูกค้าปัจจุบัน HumanSoft สามารถสมัครใช้งานได้ที่ bit.ly/PEAKforHMS1


เงื่อนไขการสั่งซื้อ

  • ระยะเวลาโปรโมชัน 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566
  • จัดส่ง CODE ส่วนลดให้เฉพาะลูกค้าที่กรอกข้อมูลในฟอร์มภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566
  • สิทธิการลดราคาเฉพาะลูกค้าที่สมัครในระยะเวลาของโปรโมชั่น
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้า Humansoft
  • สิทธิการใช้ API 2,000 รายการ เฉพาะลูกค้าแพคเกจ PEAK Pro Plusโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้