PageView Facebook
date_range 16/05/2023 visibility 3654 views
bookmark HR Knowledge
ส่องความต่างการคำนวณเวลาทำงานระหว่างโปรแกรมออนไลน์ กับ Excel - blog image preview
Blog >ส่องความต่างการคำนวณเวลาทำงานระหว่างโปรแกรมออนไลน์ กับ Excel

สงสัยกันหรือไม่ว่าการคำนวณชั่วโมงเวลาการทำงานของพนักงานด้วยโปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน Excel และ โปรแกรมคำนวณเวลาการทำงานออนไลน์ต่างกันอย่างไร มาหาคำตอบกัน


การคำนวณเวลาการทำงานคืออะไร?

     การคำนวณเวลาการทำงาน คือ การคำนวณชั่วโมงที่พนักงานได้มีการลงเวลาการทำงานเข้ามาและนำเวลาที่พนักงานลงเวลาเข้า – ออกงานมาคำนวณหาชั่วโมงที่พนักงานทำงานในวันนั้น ๆ โดยการคำนวณเวลาการทำงานจะเริ่มนับจากเวลาเข้างานที่พนักงานลงเวลาการทำงานเข้ามาจนถึงเวลาเลิกงานของพนักงานนอกจากนี้ยังนำชั่วโมงการลางาน มาสายหรือเวลาพักมาคำนวณเพื่อหาชั่วโมงการทำงานให้กับพนักงานในวันดังกล่าว


ความต่างของโปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน Excel และ โปรแกรมคำนวณเวลาการทำงานออนไลน์

การคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานนับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับ HR อย่างเรา ๆ เลยทีเดียว เพราะจะต้องการนั่งนับเวลาการทำงานของพนักงาน การลงเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อไปคำนวณเงินเดือนซึ่งโปรแกรมคำนวณเงินเดือนออนไลน์และโปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน Excel มีการทำงานที่แตกต่างกันแต่ก็ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงหรือตรงกันวันนี้เรามาทราบถึงความต่างของทั้ง 2 รูปแบบกัน


โปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน Excel

การคำนวณเวลาการทำงานด้วย Excel จะเป็นการป้อนสูตรการคำนวณ เพื่อหาผลรวมของเวลาทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งการคำนวณหาผลรวมการทำงานของวันนั้น ๆ มาจากข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานผ่านบัตรตอก สมุดเซ็นชื่อ หรืออุปกรณ์การลงเวลาอื่นๆ เป็นต้น ผ่านการกรอกข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมด้วย HR เองซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานทั่ค่อนข้างซับซ้อน หากต้องการคำนวณการขาดงาน วันลา หรือการมาสายของพนักงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เพียงแค่มีสูตรการคำนวณ หรือป้อนสูตรการคำนวณลงไป โดย HR สามารถกรอกเวลาเข้า-ออกให้กับพนักงานใน Excel ได้เอง

แต่การใช้ Excel ในการคำนวณเวลาทำงานนั้น อาจต้องใช้พนักงานที่มีความรอบรู้ ความชำนาญเป็นอย่างมาก จึงจะสามารถลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดลงได้ และยังเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีวันหมดอายุ จึงกลายเป็นโปรแกรมที่ HR และเจ้าของกิจการนิยมใช้กันตลอดมา อีกทั้งยังมีข้อดีต่างๆ ดังเช่น


ข้อดีของโปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน Excel

 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • เขียนสูตรเองได้ตามต้องการ     
 • บันทึก-แก้ไขข้อมูลได้ง่ายโปรแกรมคำนวณเวลาทำงานออนไลน์

โปรแกรมคำนวณเวลาทำงานออนไลน์ นอกจากจะคำนวณเวลาการทำงานให้กับพนักงานได้แล้วยังสามารถคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานได้อีกด้วย และเมื่อขึ้นชื่อว่าโปรแกรมออนไลน์แล้ว ข้อมูลต่าง ๆ หรือการทำงานของโปรแกรมก็จะเป็นการทำงานแบบ On Cloud ที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

การคำนวณเวลาทำงานของพนักงานนั้น จะถูกคำนวณ โดยที่ผลการคำนวณจะอิงกับข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานที่ถูกบันทึกในระบบอัตโนมัติ และพนักงานยังสามารถลงเวลาการทำงานได้หลากหลายรูปแบบแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลงเวลาผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่านอุปกรณ์การลงเวลาต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม เป็นต้น

เมื่อพนักงานลงเวลาการทำงานเข้ามา หาก HR ต้องการทราบผลรวมเวลาทำงานของพนักงานในวันดังกล่าว HR สามารถกดคำนวณ เพื่อตรวจสอบได้ในทันที หากวันดังกล่าวพนักงานมีการลางาน หรือมาสาย โปรแกรมก็จะหักเวลาการทำงานออกให้โดยอัตโนมัติ แถมพนักงานยังสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของตัวเองได้ทัน ผ่าน Application อีกด้วย ทำให้พนักงานสามารถตรวจสอบการลงเวลาเข้า-ออกงานของตัวเองเบื้องต้นได้ ลดภาระงานให้กับ HR ไปได้อีกหลายขั้นตอนเลย และโปรแกรมยังมีข้อดีต่าง ๆ อีกมากมาย ดังเช่น


ข้อดีของโปรแกรมคำนวณเวลาทำงานออนไลน์

 • ลงเวลาการทำงานออนไลน์ได้หลายช่องทาง       
 • บันทึกเวลาเข้าระบบอัตโนมัติ      
 • สามารถคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานได้แบบ Real Time
 • ใช้งานง่าย ในคลิกเดียว      
 • ทำงานผ่านระบบ Cloud System ที่ปลอดภัย        
 • ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยาก       
 • สามารถตั้งค่าการคำนวณต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นสรุปความต่างการคำนวณเวลาการทำงานด้วยโปรแกรมออนไลน์ และ Excel

การใช้งานของโปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน Excel และ โปรแกรมคำนวณเวลาการทำงานออนไลน์มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งก็มีข้อดีที่ต่างกัน ดังนั้น HR หรือเจ้าของกิจการสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่ตอบโจทย์กับองค์กร ตามโครงสร้างองค์กร หรือตามลักษณะการบริหารงานขององค์กรได้เลย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้