PageView Facebook
date_range 26/10/2023 visibility 1030 views
bookmark HR Knowledge
HR Software ช่วยจัดการงาน HR ได้อย่างครบวงจร - blog image preview
Blog >HR Software ช่วยจัดการงาน HR ได้อย่างครบวงจร

HR Software เป็นสิ่งที่ HR ยุคใหม่จำเป็นต้องมีในองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน HR ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


HR SoftwareHR Software หมายถึง digital solution สำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างครบวงจร ซึ่งเรียกได้ว่า HR Software เป็นเทคโนโลยีที่คำนึงถึงเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก

 

HR Software (Human Resources Software) เป็นซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการและทำงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล (HR) ในองค์กร. ซอฟต์แวร์นี้ช่วยในกระบวนการทางบุคคลที่อยู่ในองค์กร เช่น การจ้างงาน, การบริหารข้อมูลพนักงาน, การจัดการการลางาน, การจัดการการฝึกอบรม, และการบริหารเวลาการทำงาน เป็นต้น


7 ประโยชน์ที่ HR Software เข้ามาช่วยจัดการงาน HR

HR Software (Human Resources Software) จัดการงานทรัพยากรบุคคล (HR) แบบอัตโนมัติ ที่จะช่วยให้การจัดการงาน HR กลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลายด้าน ดังนี้


งานเอกสารที่ลดลง

   การจัดการเอกสารต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของงาน HR แต่เมื่อกระบวนการการทำงานของ HR อยู่ในรูปแบบของการทำงานอัตโนมัติ ทำให้ HR ใช้เวลาในการจัดการเอกสารต่าง ๆ น้อยลง ช่วยลดขั้นตอนในการจัดการเอกสารทั้งเอกสารลางาน เอกสารโอที เอกสารรับรองต่าง ๆ ทำให้ HR ทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

   เชื่อว่าสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอันดับแรกของการจัดการงานเอกสารของงานทรัพยากรบุคคลคงหนีไม่พ้นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลเอกสารการลา และข้อมูลของพนักงานเป็นต้น ซึ่ง HR Software ช่วยให้คลายกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของมูลต่าง ๆ ได้ เนื่องจากมีระบบความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรบุคคลจากบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

 

สร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล

   ทุก ๆ สิ้นเดือนหรือทุก ๆ สิ้นปี ผู้บริหารของหลาย ๆ บริษัทมักต้องการรายงานการลงเวลาทำงานของพนักงานหรือรายงานอื่น ๆ เพื่อนำไปประเมินพนักงานในช่วงสิ้นปี ซึ่ง HR Software สามารถสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคลทั้งในรูปแบบของรายเดือนและรายปี ช่วยให้การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเต็มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

เดิมทีการจัดเก็บเอกสารอยู่ในรูปแบบของกระดาษและแฟ้มเอกสาร ส่งผลให้ยากต่อการค้นหาข้อมูล และเสี่ยงที่เอกสารจะชำรุดได้ ซึ่งหากใช้ HR Software ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในเรื่องของการค้นหาเอกสารก็สามารถค้นหาเอกสารได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเอกสารจะถูกจัดเรียงเป็นหมวดหมู่

 

ลดความผิดพลาดในการทำงาน

   HR เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร เนื่องจากทำหน้าที่ในการดูแลพนักงานทั้งในเรื่องของการบริหารควบคุมอัตราค่าจ้าง การประเมินพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในหลาย ๆ ครั้ง HR มักจะต้องจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของการ Manual ข้อมูลหรือจำนวนตัวเลขลงบนโปรแกรม Excel ส่งผลให้ในบางครั้งอาจมีข้อมูลตกหล่นได้ แต่ในทางกลับกันหากใช้ HR Software ในการช่วยจัดการงาน HR ก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องด้วยการทำงานของ HR Software เป็นระบบอัตโนมัติและควบคุมการทำงานของพนักงานได้จึงทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น

 

เพิ่มความประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล

   HR Software ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการ HR และทำให้งาน HR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการอัพเดตข้อมูล, การจัดการการจ้างงาน, การติดตามการทำงาน, และการจัดการการลาทั้งหมด ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว


HR มีเวลาไปทำงานอย่างอื่น

จากที่กล่าวถึงประโยชน์ของ HR Software ไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า HR Software ช่วยลดปัญหาความซับซ้อนของงาน HR ที่แสนจะวุ่นวายและยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ HR สามารถนำเวลาไปโฟกัสงาน HR ด้านอื่น ๆ ที่ทำให้องค์กรนำไปสู่ความสำเร็จ


สรุป HR Software ช่วยจัดการงาน HR ได้อย่างครบวงจร

HR Software เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้งานทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร โดยช่วยในการลดความซับซ้อน, ความผิดพลาด, และเพิ่มคุณภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณ ซึ่งโปรแกรม HumanSoft เป็นอีกหนึ่งของ HR Software ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้