PageView Facebook
date_range 26/07/2023 visibility 5314 views
bookmark HR Knowledge
HR Software ตัวช่วยบริหารงานบุคคลสำหรับ HR ยุคใหม่ - blog image preview
Blog >HR Software ตัวช่วยบริหารงานบุคคลสำหรับ HR ยุคใหม่

HR Software หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารงานบุคคล เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ในบทความนี้เราจะสำรวจความสามารถและประโยชน์ของ HR Software ในยุคใหม่


HR Software คืออะไร

HR Software เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ HR ในเรื่องของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับพนักงานและกระบวนการที่เกิดขึ้นในงานบุคคลทั้งหมดในองค์กรนั้น ๆ ช่วยให้การจัดการข้อมูลต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น


HR Software สามารถทำอะไรได้บ้าง

HR Software สามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • ลงเวลาการทำงาน
 • การคำนวณเงินเดือนพนักงาน
 • ยื่น-อนุมัติเอกสารต่าง ๆ
 • จัดเก็บข้อมูลพนักงาน
 • ออกสลิปเงินเดือน
 • สร้างรายงานต่าง ๆ
 • จัดการข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
 • การประเมินพนักงาน
 • อื่น ๆ

HR Software เข้ามาช่วยบริหารงานบุคคลได้อย่างไรบ้าง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า HR Software นั้นเข้ามาช่วยเรื่องการบริหารงานบุคคลให้กับ HR ในหลาย ๆ เรื่อง เรียกได้ว่าเป็นมือขวาสำหรับ HR เลยก็ว่าได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารงานบุคคลและกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น ด้วยการอัตโนมัติในการดำเนินการ ลดเวลาและความซับซ้อนในการทำงาน ช่วยให้ HR สามารถนำเวลาที่เหลือไปพัฒนางานในด้านอื่น ๆลดความผิดพลาดในการจัดการเอกสารต่าง ๆ

เอกสารที่มากมาย ส่งผลให้ HR อาจจัดการเรื่องเอกสารตกหล่นส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ หากใช้ HR Software เข้ามาช่วยในการจัดการเอกสารนั้น พนักงานสามารถยื่นเอกสารต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง อาทิ เอกสารการลา เอกสารโอที เป็นต้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารตกหล่นหรือเอกสารสูญหาย


คำนวณเงินเดือนได้อย่างแม่นยำ

HR Software ช่วยให้คำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานได้อย่างแม่นยำ ไม่ต้องผ่านหลายโปรแกรม สามารถคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานได้ในคลิกเดียว โดยสามารถทำการประมวณผลได้ทั้งการคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม และรายรับรายจ่ายอื่น ๆ ช่วยให้คำนวณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ


จัดเก็บข้อมูลพนักงานอย่างเป็นระบบ

ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและประวัติการทำงานของพนักงานได้ เช่น ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ข้อมูลเงินเดือน เอกสารทางการศึกษา และอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้ใน HR Software โดยไม่ต้องกังวลว่าเอกสารนั้นจะสูญหายหรือชำรุด นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันในการแจ้งเตือนเอกสารหมดอายุอีกด้วย


ตรวจสอบเวลาการทำงานได้อย่าง Real Time

     เมื่อพนักงานลงเวลาผ่านแอพลงเวลาการทำงานเข้ามา เวลาจะถูกบันทึกในระบบอัตโนมัติ ดังนั้น HR สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานได้ทันทีจากฟังก์ชันการแจ้งเตือนการลงเวลาผ่าน Line Notify หรือสามารถตรวจสอบจากระบบได้เลย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งเวลาการทำงานและพิกัดที่พนักงานลงเวลาเข้ามา


การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน

โปรแกรม HR Software ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาสรุปผลในรูปแบบของรายงานที่ตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น รายงานการขอเอกสาร รายงานสถานะการมาทำงาน รายงานสถิติการลาตามโควตา เป็นต้น


การพัฒนาบุคลากรในองค์กร

     HR Software ช่วยในเรื่องของการจัดกระบวนการการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะของพนักงาน เนื่องจากมีฟังก์ชัน E-learning E-library ช่วยให้พนักงานสามารถเข้ามา Upskill พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านบทเรียนที่ HR ได้สร้างเนื้อหาการเรียนรู้ขึ้นมา


HR Software ตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบันอย่างไร

ปัจจุบัน HR Software ถูกพัฒนาให้ดูทันสมัยและตอบโจทย์ในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาความรู้ของพนักงาน การจัดการข้อมูลเงินเดือนต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้ง HR Software ยังมีความปลอดภัยเนื่องจากอยู่ในระบบ On Cloud ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ไม่ต้องเสี่ยงข้อมูลหาย หรือโดนไวรัส

 • ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • สามารถตั้งค่าการคำนวณได้อย่างยืดหยุ่น
 • ทำงานผ่านระบบ Cloud System ที่ปลอดภัย
 • มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
 • สะดวกและรวดเร็ว
 • ลดต้นทุนในการซื้อ

สรุป HR Software ตัวช่วยบริหารงานบุคคลสำหรับ HR ยุคใหม่

การใช้ HR Software ช่วยในการบริหารงานบุคคลนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์และลดความซับซ้อนในกระบวนการ นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดการข้อมูลของพนักงานอย่างเป็นระบบและมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft มีคุณสมบัติที่ครอบครุม ตอบโจทย์ และคุ้มค่าสำหรับ HR พร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย สามารถลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรีได้ที่นี่

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้